Vstup do systému

Zadejte číslo pojištěnce-dítěte z průkazu pojištěnce zdravotní pojišťovny, např.: 1010101275

Vzhledem k současným mimořádným bezpečnostním opatřením v naší zemi budou řádné zápisy na mateřských školách, které zřizuje město Třebíč, probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Pro podání žádosti se nyní upřednostňuje podání datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, poštou, v krajních případech dle konkrétní situace osobním podáním ve škole. V současné situaci není žádoucí, aby rodiče navštěvovali osobně praktického lékaře pro doložení řádného očkování dítěte.

V termínu od 4. do 16.5.2020 rodiče doručí do mateřské školy:

Jak zápis do mateřských škol probíhá?

1.
Vydávání žádostí
06.04.2020–30.04.2020
 
2.
Sběr žádostí
04.05.2020–16.05.2020
 
3.
Přijímací řízení
do 30 dní od zápisu

Spádová škola

Pro určení spádové školy je rozhodné místo trvalého pobytu dítěte
(§ 36 odst. 5 školského zákona).

Obecně závazná vyhláška města Třebíč
č. 4/2019,
o školských obvodech spádových mateřských škol, jejichž zřizovatelem je město Třebíč.

Vyhláška ke stažení

 
Počet škol: 
13
Podaných žádostí: 
305
Přijatých žáků: 
297
Nepřijatých žáků: 
4
Vypsaných volných míst: 
402
Vygenerovaných žádostí: 
331
Přerušení správního řízení: 
0
Počet dětí ze spádové oblasti: 
342
Děti na adrese ohlašovny pobytu: 
0
Děti bez určené spádové školy: 
0

Upozorňujeme, že v průběhu přijímacího řízení budou data nadále průběžně aktualizována.

Věk dítětePřihlášených dětíZ města TřebíčeVe spádové školeMimo město
6letí a starší3 ( 3 / 0 )1 ( 1 / 0 )1 ( 1 / 0 / 0 )2 ( 2 / 0 )
5letí12 ( 12 / 0 )9 ( 9 / 0 )5 ( 5 / 0 / 0 )3 ( 3 / 0 )
4letí29 ( 29 / 0 )23 ( 23 / 0 )13 ( 13 / 0 / 0 )6 ( 6 / 0 )
3letí130 ( 124 / 4 )118 ( 114 / 4 )76 ( 71 / 2 / 3 )12 ( 10 / 0 )
3letí (1.9. - 31.12.)77 ( 76 / 1 )70 ( 69 / 1 )47 ( 45 / 0 / 1 )7 ( 7 / 0 )
2letí a mladší53 ( 48 / 4 )48 ( 44 / 4 )33 ( 28 / 4 / 2 )5 ( 4 / 0 )
Celkem dětí304 ( 292 / 9 )269 ( 260 / 9 )175 ( 163 / 6 / 6 )35 ( 32 / 0 )

Legenda: Celkový počet (počet přijatých / počet nepřijatých / počet přijatých jinde)

Věk dítětePočet podaných žádostí o přijetí1 rok2 roky3 k 31. 12.3 roky4 roky5 let6 letPočet dětí celkem
500000101
301021004
2043620015
11477412226113284
Celkem dětí1527713029123304
Údaje budou ještě postupně aktualizovány.
Nebylo nalezeno žádné vícenásobně přijaté dítě.
Údaje budou ještě postupně aktualizovány.

Cíle tohoto projektu

  • zajištění transparentnosti přijímání dětí do mateřských škol zřizovaných městem Třebíč,
  • elektronická podpora zápisů do mateřských škol,
  • poskytnout rodičům podrobné informace k předškolnímu vzdělávání, online informace o přijetí/nepřijetí jejich dítěte do MŠ,
  • zjednodušit administraci přijímacího řízení do MŠ ředitelům škol,
  • poskytnout informace škole, že je dítě přijato na více MŠ zřizovaných městem Třebíč,
  • poskytnout informace spádové škole o nepřihlášených dětech, na které se vztahuje povinnost předškolního vzdělávání,
  • poskytnout zpětnou vazbu zřizovateli a odboru školství a kultury o počtech dětí přihlášených/přijatých na jednotlivé školy.

Jak se připravit?

Pro bezproblémové vydání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání doporučujeme použít internetový prohlížeč Internet explorer (ver. 9 a vyšší), Firefox, Safari nebo Chrome. V prohlížeči je třeba mít zapnutý javascript a povolené cookies soubory.

Pro tisk přihlášky je třeba mít v počítači k dispozici prohlížeč PDF souborů jako např. Adobe Reader, Foxit Reader.

Informace

Dle školského zákona garantuje obec přijetí dítěte do mateřské školy v posledním roce před zahájením školní docházky (zde platí povinnost přihlásit své dítě zároveň i pro rodiče).

Obec je povinna přijmout také děti, které nejpozději k 31.08.2020 dovrší věk alespoň 3 let a mají trvalý pobyt v dané obci.
Podmínkou je účast na vyhlášeném zápisu a podání žádosti ve výše uvedených termínech do zvolené mateřské školy.

Číslo pojištěnce

Občan ČR či jiného státu EU/EHP/Švýcarska vlastní průkaz zdravotního pojištění, na kterém je uvedeno číslo pojištěnce (údaj 6), které se v této aplikaci používá pro účel přijímacího řízení do MŠ.

Dítě, které je cizinec mimo EU/EHP/Švýcarsko, může vlastnit obdobný zelený průkaz, který je vydáván pojištěncům ZP ČR a obsahuje také číslo pojištěnce.