Vstup do systému

Zadejte číslo pojištěnce-dítěte z průkazu pojištěnce zdravotní pojišťovny, např.: 1010101275

Jak zápis do mateřských škol probíhá?

1.
Vydávání žádostí
8. 4. 2019 - 6. 5. 2019
 
2.
Sběr žádostí
6. 5. 2019 - 7. 5. 2019
 
3.
Přijímací řízení
do 30 dní od zápisu

Spádová škola

Pro určení spádové školy je rozhodné místo trvalého pobytu dítěte
(§ 36 odst. 5 školského zákona).

Obecně závazná vyhláška města Třebíč
č. 3/2017,
o školských obvodech spádových mateřských škol, jejichž zřizovatelem je město Třebíč.

Vyhláška ke stažení

 
Počet škol: 
13
Podaných žádostí: 
0
Přijatých žáků: 
0
Nepřijatých žáků: 
0
Vypsaných volných míst: 
368
Vygenerovaných žádostí: 
167
Přerušení správního řízení: 
0
Počet dětí ze spádové oblasti: 
343
Děti na adrese ohlašovny pobytu: 
0
Děti bez určené spádové školy: 
0

Upozorňujeme, že v průběhu přijímacího řízení budou data nadále průběžně aktualizována.

Cíle tohoto projektu

  • zajištění transparentnosti přijímání dětí do mateřských škol zřizovaných městem Třebíč,
  • elektronická podpora zápisů do mateřských škol,
  • poskytnout rodičům podrobné informace k předškolnímu vzdělávání, online informace o přijetí/nepřijetí jejich dítěte do MŠ,
  • zjednodušit administraci přijímacího řízení do MŠ ředitelům škol,
  • poskytnout informace škole, že je dítě přijato na více MŠ zřizovaných městem Třebíč,
  • poskytnout informace spádové škole o nepřihlášených dětech, na které se vztahuje povinnost předškolního vzdělávání,
  • poskytnout zpětnou vazbu zřizovateli a odboru školství a kultury o počtech dětí přihlášených/přijatých na jednotlivé školy.

Jak se připravit?

Pro bezproblémové vydání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání doporučujeme použít internetový prohlížeč Internet explorer (ver. 9 a vyšší), Firefox, Safari nebo Chrome. V prohlížeči je třeba mít zapnutý javascript a povolené cookies soubory.

Pro tisk přihlášky je třeba mít v počítači k dispozici prohlížeč PDF souborů jako např. Adobe Reader, Foxit Reader.

Informace

Dle školského zákona garantuje obec přijetí dítěte do mateřské školy v posledním roce před zahájením školní docházky (zde platí povinnost přihlásit své dítě zároveň i pro rodiče).

Obec je povinna přijmout také děti, které nejpozději k 31. 8. 2019 dovrší věk alespoň 3 let a mají trvalý pobyt v dané obci.
Podmínkou je účast na vyhlášeném zápisu a podání žádosti ve výše uvedených termínech do zvolené mateřské školy.

Číslo pojištěnce

Občan ČR či jiného státu EU/EHP/Švýcarska vlastní průkaz zdravotního pojištění, na kterém je uvedeno číslo pojištěnce (údaj 6), které se v této aplikaci používá pro účel přijímacího řízení do MŠ.

Dítě, které je cizinec mimo EU/EHP/Švýcarsko, může vlastnit obdobný zelený průkaz, který je vydáván pojištěncům ZP ČR a obsahuje také číslo pojištěnce.