Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020-2021

 I. fáze - vydávání žádostí (od 6. dubna 2020 do 30. dubna 2020)

II. fáze - příjem žádostí - zápis (4. a 5. května 2020) 

Aktuální a podrobnější informace o organizaci zápisů do mateřských škol zřizovaných městem Třebíč naleznete v jednotlivých odkazech tohoto portálu od 6. dubna 2020.

Povinné předškolní vzdělávání ve školním roce 2020/2021 se týká dětí narozených do 31. srpna 2015.

Děti, které již docházejí do mateřských škol zapsaných ve školském rejstříku a v této docházce budou ve stejné MŠ pokračovat i po 1. září 2020, absolvovat zápis samozřejmě nemusí.

Jak zápis do mateřských škol probíhá?

1.
Vydávání žádostí
06.04.2020–30.04.2020
 
2.
Sběr žádostí
04.05.2020–05.05.2020
 
3.
Přijímací řízení
do 30 dní od zápisu

Spádová škola

Pro určení spádové školy je rozhodné místo trvalého pobytu dítěte
(§ 36 odst. 5 školského zákona).

Obecně závazná vyhláška města Třebíč
č. 4/2019,
o školských obvodech spádových mateřských škol, jejichž zřizovatelem je město Třebíč.

Vyhláška ke stažení

 
Počet škol: 
13
Podaných žádostí: 
0
Přijatých žáků: 
0
Nepřijatých žáků: 
0
Vypsaných volných míst: 
351
Vygenerovaných žádostí: 
2
Přerušení správního řízení: 
0
Počet dětí ze spádové oblasti: 
0
Děti na adrese ohlašovny pobytu: 
0
Děti bez určené spádové školy: 
0

Upozorňujeme, že v průběhu přijímacího řízení budou data nadále průběžně aktualizována.

Věk dítětePřihlášených dětíZ města TřebíčeVe spádové školeMimo město
6letí a starší0 ( 0 / 0 )0 ( 0 / 0 )0 ( 0 / 0 )0 ( 0 / 0 )
5letí0 ( 0 / 0 )0 ( 0 / 0 )0 ( 0 / 0 )0 ( 0 / 0 )
4letí0 ( 0 / 0 )0 ( 0 / 0 )0 ( 0 / 0 )0 ( 0 / 0 )
3letí0 ( 0 / 0 )0 ( 0 / 0 )0 ( 0 / 0 )0 ( 0 / 0 )
3letí (1.9. - 31.12.)0 ( 0 / 0 )0 ( 0 / 0 )0 ( 0 / 0 )0 ( 0 / 0 )
2letí a mladší0 ( 0 / 0 )0 ( 0 / 0 )0 ( 0 / 0 )0 ( 0 / 0 )
Celkem dětí0 ( 0 / 0 )0 ( 0 / 0 )0 ( 0 / 0 )0 ( 0 / 0 )

Legenda: Celkový počet (počet přijatých / počet nepřijatých / počet přijatých jinde)

Cíle tohoto projektu

  • zajištění transparentnosti přijímání dětí do mateřských škol zřizovaných městem Třebíč,
  • elektronická podpora zápisů do mateřských škol,
  • poskytnout rodičům podrobné informace k předškolnímu vzdělávání, online informace o přijetí/nepřijetí jejich dítěte do MŠ,
  • zjednodušit administraci přijímacího řízení do MŠ ředitelům škol,
  • poskytnout informace škole, že je dítě přijato na více MŠ zřizovaných městem Třebíč,
  • poskytnout informace spádové škole o nepřihlášených dětech, na které se vztahuje povinnost předškolního vzdělávání,
  • poskytnout zpětnou vazbu zřizovateli a odboru školství a kultury o počtech dětí přihlášených/přijatých na jednotlivé školy.

Jak se připravit?

Pro bezproblémové vydání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání doporučujeme použít internetový prohlížeč Internet explorer (ver. 9 a vyšší), Firefox, Safari nebo Chrome. V prohlížeči je třeba mít zapnutý javascript a povolené cookies soubory.

Pro tisk přihlášky je třeba mít v počítači k dispozici prohlížeč PDF souborů jako např. Adobe Reader, Foxit Reader.

Informace

Dle školského zákona garantuje obec přijetí dítěte do mateřské školy v posledním roce před zahájením školní docházky (zde platí povinnost přihlásit své dítě zároveň i pro rodiče).

Obec je povinna přijmout také děti, které nejpozději k 31.08.2020 dovrší věk alespoň 3 let a mají trvalý pobyt v dané obci.
Podmínkou je účast na vyhlášeném zápisu a podání žádosti ve výše uvedených termínech do zvolené mateřské školy.

Číslo pojištěnce

Občan ČR či jiného státu EU/EHP/Švýcarska vlastní průkaz zdravotního pojištění, na kterém je uvedeno číslo pojištěnce (údaj 6), které se v této aplikaci používá pro účel přijímacího řízení do MŠ.

Dítě, které je cizinec mimo EU/EHP/Švýcarsko, může vlastnit obdobný zelený průkaz, který je vydáván pojištěncům ZP ČR a obsahuje také číslo pojištěnce.