Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020-2021

 I. fáze - vydávání žádostí (6. dubna 2020 - 30. dubna 2020)

II. fáze - příjem žádostí - zápis (4. a 5. května 2020) 

Aktuální a podrobnější informace o organizaci zápisů do mateřských škol zřizovaných městem Třebíč naleznete v jednotlivých odkazech tohoto portálu od 6. dubna 2020.

Povinné předškolní vzdělávání ve školním roce 2020/2021 se týká dětí narozených do 31. 8. 2015.

Děti, které již docházejí do mateřských škol zapsaných ve školském rejstříku a v této docházce budou ve stejné MŠ pokračovat i po 1. září 2020, absolvovat zápis samozřejmě nemusí.

Jak zápis do mateřských škol probíhá?

1.
Vydávání žádostí
6. 4. 2020 - 30. 4. 2020
 
2.
Sběr žádostí
4. 5. 2020 - 5. 5. 2020
 
3.
Přijímací řízení
do 30 dní od zápisu

Spádová škola

Pro určení spádové školy je rozhodné místo trvalého pobytu dítěte
(§ 36 odst. 5 školského zákona).

Obecně závazná vyhláška města Třebíč
č. 4/2019,
o školských obvodech spádových mateřských škol, jejichž zřizovatelem je město Třebíč.

Vyhláška ke stažení

 
Počet škol: 
13
Podaných žádostí: 
0
Přijatých žáků: 
0
Nepřijatých žáků: 
0
Vypsaných volných míst: 
0
Vygenerovaných žádostí: 
0
Přerušení správního řízení: 
0
Počet dětí ze spádové oblasti: 
0
Děti na adrese ohlašovny pobytu: 
0
Děti bez určené spádové školy: 
0

Upozorňujeme, že v průběhu přijímacího řízení budou data nadále průběžně aktualizována.

Věk dítětePřihlášených dětíZ města TřebíčeVe spádové školeMimo město
6letí a starší0 ( 0 / 0 )0 ( 0 / 0 )0 ( 0 / 0 )0 ( 0 / 0 )
5letí0 ( 0 / 0 )0 ( 0 / 0 )0 ( 0 / 0 )0 ( 0 / 0 )
4letí0 ( 0 / 0 )0 ( 0 / 0 )0 ( 0 / 0 )0 ( 0 / 0 )
3letí0 ( 0 / 0 )0 ( 0 / 0 )0 ( 0 / 0 )0 ( 0 / 0 )
3letí (1.9. - 31.12.)0 ( 0 / 0 )0 ( 0 / 0 )0 ( 0 / 0 )0 ( 0 / 0 )
2letí a mladší0 ( 0 / 0 )0 ( 0 / 0 )0 ( 0 / 0 )0 ( 0 / 0 )
Celkem dětí0 ( 0 / 0 )0 ( 0 / 0 )0 ( 0 / 0 )0 ( 0 / 0 )

Legenda: Celkový počet (počet přijatých / počet nepřijatých / počet přijatých jinde)

Cíle tohoto projektu

  • zajištění transparentnosti přijímání dětí do mateřských škol zřizovaných městem Třebíč,
  • elektronická podpora zápisů do mateřských škol,
  • poskytnout rodičům podrobné informace k předškolnímu vzdělávání, online informace o přijetí/nepřijetí jejich dítěte do MŠ,
  • zjednodušit administraci přijímacího řízení do MŠ ředitelům škol,
  • poskytnout informace škole, že je dítě přijato na více MŠ zřizovaných městem Třebíč,
  • poskytnout informace spádové škole o nepřihlášených dětech, na které se vztahuje povinnost předškolního vzdělávání,
  • poskytnout zpětnou vazbu zřizovateli a odboru školství a kultury o počtech dětí přihlášených/přijatých na jednotlivé školy.

Jak se připravit?

Pro bezproblémové vydání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání doporučujeme použít internetový prohlížeč Internet explorer (ver. 9 a vyšší), Firefox, Safari nebo Chrome. V prohlížeči je třeba mít zapnutý javascript a povolené cookies soubory.

Pro tisk přihlášky je třeba mít v počítači k dispozici prohlížeč PDF souborů jako např. Adobe Reader, Foxit Reader.

Informace

Dle školského zákona garantuje obec přijetí dítěte do mateřské školy v posledním roce před zahájením školní docházky (zde platí povinnost přihlásit své dítě zároveň i pro rodiče).

Obec je povinna přijmout také děti, které nejpozději k 31. 8. 2020 dovrší věk alespoň 3 let a mají trvalý pobyt v dané obci.
Podmínkou je účast na vyhlášeném zápisu a podání žádosti ve výše uvedených termínech do zvolené mateřské školy.

Číslo pojištěnce

Občan ČR či jiného státu EU/EHP/Švýcarska vlastní průkaz zdravotního pojištění, na kterém je uvedeno číslo pojištěnce (údaj 6), které se v této aplikaci používá pro účel přijímacího řízení do MŠ.

Dítě, které je cizinec mimo EU/EHP/Švýcarsko, může vlastnit obdobný zelený průkaz, který je vydáván pojištěncům ZP ČR a obsahuje také číslo pojištěnce.