Vydávání žádostí

Kdy probíhá vydávání žádostí o přijetí dětí do MŠ?

06.04.2020–30.04.2020

Pro zjednodušení administrace zápisů do mateřských škol zřizovaných městem Třebíč budeme rádi, když využijete jednotný formulář žádosti poskytovaný tímto systémem.

Po vygenerování žádosti získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána, data může zpracovávat až škola, které předáte písemnou podobu žádosti).

Žádost pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat níže uvedenými způsoby v období vydávání žádostí, tj. ve výše uvedeném období.

 

I. Elektronické vydání žádosti

Na internetové adrese: https://zapisms.trebic.cz/

Systém Vás provede vyplněním žádosti, kterou si v závěru vytisknete.

Nastavení internetového prohlížeče

Pro bezproblémové vydání a tisk žádosti doporučujeme použít internetový prohlížeč (Internet Explorer verze 10 a vyšší, Edge, Firefox, Safari, Chrome a další kompatibilní prohlížeče) ve standardním nastavení. V prohlížeči je třeba mít zapnutý javascript a povolené cookies soubory. Pokud se vám vydání žádosti nedaří, zkuste využít jiný internetový prohlížeč.

V případě, že nemáte přístup k internetu, můžete o pomoc s administrací žádosti požádat zvolenou mateřskou školu nebo odbor školství a kultury, kde vám rádi pomohou.

 

II. Na odboru školství a kultury Městského úřadu v Třebíči, Karlovo nám. 104/55, budova B, 2. patro:

Mgr. Kristýna Floriánová, kancelář č. B 213, tel. 568 896 164, email: Kristyna.Florianova@trebic.cz

Vladislava Leitnerová, kancelář č. B 210, tel. 568 896 199, email: Vladislava.Leitnerova@trebic.cz

Termín návštěvy je vhodné předem domluvit.

 

III. Vyzvednutí v mateřské škole

V mateřských školách zřizovaných městem Třebíč dle termínů stanovených řediteli jednotlivých mateřských škol během výše uvedeného období.

Důležité informace (shrnutí):

Identifikátor si poznamenejte pro další případné opravy nebo pro sledování žádosti v průběhu správního řízení.

Opravy a změny v žádosti je možné provádět pouze do odevzdání žádosti o přijetí do mateřské školy. Pokud si žádost vytisknete (nejlépe oboustranně) sami doma, nemusíte v této fázi mateřskou školu kontaktovat.

Pro registraci do systému a získání žádosti potřebujete znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na průkazu jeho zdravotního pojištění. Občan ČR či jiného státu EU/EHP/Švýcarska vlastní průkaz zdravotního pojištění, na kterém je uvedeno číslo pojištěnce (údaj 6). Dítě, které je cizinec mimo EU/EHP/Švýcarsko, může vlastnit obdobný zelený průkaz, který je vydáván pojištěncům ZP ČR a obsahuje také číslo pojištěnce.

Požádáte-li o pomoc odbor školství nebo mateřskou školu, nezapomeňte s sebou vzít průkaz pojištěnce (dítěte) a případně si domluvit termín a čas návštěvy.

 

Postup při elektronickém vydávání žádosti

  1. Navštivte úvodní stránku http://zapisms.trebic.cz
  2. Zadejte číslo pojištěnce dítěte a stiskněte tlačítko [Pokračovat] 
  3. V případě, že jste cizinec a nemáte průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny, pokračujte klikem na odkaz "Nemám číslo pojištěnce dítěte?".
  4. Vyplňte formulář, který je rozdělen do několika sekcí, pro zadání údajů dítěte a zákonných zástupců.
  5. Po úspěšném vyplnění formuláře se dostanete na stránku „údaje žádosti o přijetí“, kde naleznete shrnutí vyplněných informací a možnost otevřít či stáhnout žádost ve formátu PDF.
  6. Po stisku tlačítka [Změnit údaje žádosti o přijetí​] se dostanete na formulář, kde je možné údaje upravit a opětovně uložit.

Zkontrolujte si číslo žádosti (pravý horní roh stránky). Pokud máte z nějakého důvodu na vygenerovaných žádostech různé číslo, tak do mateřských škol odevzdejte pouze jednu verzi se stejným číslem žádosti.

Opětovný přístup k údajům dítěte si můžete ochránit dodatečným zadáním vlastního hesla.

Jak vyplnit trvalý pobyt dítěte

Správně zadaný trvalý pobyt dítěte je důležitý pro zjištění spádové školy. Při zadání lze využít tzv. našeptávač ulic, příp části obce.

Postupujte tímto způsobem:

  1. Začněte psát ulici trvalého pobytu dítěte. Po chvíli se objeví našeptávač s nalezenými možnostmi. Můžete psát dál, nebo zvolit některou z navržených možností.
  2. Dále pokračujte zadáním čísla orientačního (jako druhé políčko vedle čísla popisného).
  3. Jakmile potvrdíte zadání čísla orientačního (Enter, Tab, kliknutí myší do dalšího formulářového prvku), automaticky se doplní zbytek adresy.
  4. Jestliže se adresu nepodařilo dohledat, případně pro zadanou adresu není evidována spádová škola, objeví se varovná zpráva. Tato zpráva obsahuje i odkaz pro vymazání zadaných hodnot a opětovné zadání adresy.

Co lze dělat v případě problému

Pokud se vám nedaří vygenerovat žádost, nebo si ji zpětně dohledat, kontaktujte správce systému na emailové adrese: Kristyna.Florianova@trebic.cz. V textu popisu vašeho problému uveďte potřebné údaje (jako jméno dítěte, identifikátor žádosti, příp. číslo pojištěnce dítěte) pro kontrolu a příp. opravu uložených údajů vaší žádosti

Dohledání vygenerované žádosti

Zadáním čísla pojištěnce, příp. hesla (pokud bylo heslo při generování žádosti zadáno) do formuláře "Vstup do systému" na úvodní stránce dojde k vyhledání žádosti o přijetí k dítěte k základnímu vzdělávání. V případě, že nedojde k zobrazení údajů (stránka nebyla nalezena), tak zkuste znovu zadat číslo pojištěnce (příp. heslo) na úvodní stránce. Musí být povolené používání cookies souborů.

Pozor, při chybném zadání čísla pojištěnce může dojít k zobrazení formuláře pro vydání nové žádosti o přijetí pod jiným číslem žádosti (pravý horní roh žádosti). Do mateřských škol však odevzdejte pouze jednu verzi se stejným číslem žádosti.