Přijímací řízení

Průběh přijímacího řízení

Po celou dobu řízení můžete na výše uvedených webových stránkách sledovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte. Sami takto můžete aktivně sledovat, kde je dítě přijato.

Jak lze vyhledat výsledky přijímacího řízení?

Na hlavní stránce napište do pole "Zadejte číslo pojištěnce:" zadejte číslo pojišťence vašeho dítěte, resp. to číslo, které jste použili při generování přihlášky.

Kliknutím na tlačítko "Hledat" dojde k vyhledání a zobrazení údajů dítěte.

Jak lze vyhledat výsledky dítěte, které nemá přidělenu kartičku pojištěnce.

V případě, že byla přihláška vygenerována za pomocí zadání hesla, tak pro vyhledání údajů dítěte použijete formulář  "B, Vyhledat dítě (bez karty pojištěnce)".

Zadejte všechny požadované údaje, jako je: Jméno a příjmení dítěte, datum narození a heslo. Heslo není přidělený identifikátor dítěte. Je to text, který jste zvolili při vydávání přihlášky.

Je-li vše zadáno správně, dojde po kliku na tlačítko "Hledat" k vyhledání údajů dítěte.

Vyhledání výsledků dítěte se nedaří?

Po zadání potřebných údajů a po kliku na tlačítko Hledat systém nenajde údaje dítěte a vrátí hlášení:

"Dítě XXXXXXXXX, nebylo nalezeno."

Pokud se stále nedaří zobrazit údaje dítěte kontaktujte správce systému na emailové adrese: Kristyna.Florianova@trebic.cz a v textu uveďte potřebné údaje (jako jméno dítěte, identifikátor přihlášky, číslo pojištěnce dítěte) pro kontrolu a příp opravu uložených údajů vaší přihlášky.

Jaké údaje jsou mi přístupné?

V portálu jsou uchovány pouze údaje potřebné k výpočtu bodového hodnocení a pro automatizované generování rozhodnutí o přijetí, nepřijetí apod. Tyto údaje jsou uvedeny v hlavní horní části stránky dítěte. Jsou to údaje, které byly naposled uloženy při generování přilhášky.

Dále je na stránce uveden seznam všech škol, kam byla podána přihláška dítěte. V seznamu je pro každou školu uvedeno:

  • jaký je počet získaných bodů na této škole,
  • jaká je kapacita školy / na jaké pozici se dítě umístilo,
  • jestli se dítě umístilo v seznamu do počtu volných míst, umístilo se nad čarou,
  • jestli bylo dítě na školu přijato, zákonný zástupce se dostavil do školy a vyzvednul si rozhodnutí o přijetí,
  • jestli bylo zákonným zástupcem podepsáno zpětvzetí a bylo na škole ukončeno správní řízení,
  • jestli je zde přihláška přijata s výhradou.

U každého údaje je hodnota vyjádřena grafickým prvkem:  kladná odpověď ANO,   záporná odpověď NE.

Hodnoty uvedené na jednotlivých školách se mohou lišit podle toho, jak byla přihláška na konkrétní mateřské škole přijata.

Proč mám podepsat zpětvzetí?

Jde o potvrzení vašeho skutečného zájmu o umístění svého dítěte v konkrétní mateřské škole a zároveň o projev solidarity s ostatními rodiči, protože podpisem zpětvzetí uvolníte v ostatních mateřských školách místa pro jejich děti.

Informace o odvolání?

Podrobné informace a poučení o odvolání budou součástí písemného rozhodnutí, které bude uchazečům v rámci řízení doručeno.