Vstup do systému

Pokud jste občanem ČR či jiného státu EU/EHP/Švýcarska, pak vlastníte průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny svého dítěte, na kterém je uvedeno číslo pojištěnce, které se používá pro účel přijímacího řízení do MŠ.

Pokud jste cizinec mimo EU/EHP/Švýcarsko, pak nárok na vydání Evropského průkazu zdravotního pojištění nemáte, ale můžete vlastnit obdobný zelený průkaz, který je vydáván pojištěncům ZP ČR a obsahuje také číslo pojištěnce.

Jak zápis do mateřských škol probíhá?

1.
Vydávání žádostí
8. 4. 2019 - 6. 5. 2019
 
2.
Sběr žádostí
6. 5. 2019 - 7. 5. 2019
 
3.
Přijímací řízení
do 30 dní od zápisu

Spádová škola

Pro určení spádové školy je rozhodné místo trvalého pobytu dítěte
(§ 36 odst. 5 školského zákona).

Obecně závazná vyhláška města Třebíč
č. 3/2017,
o školských obvodech spádových mateřských škol, jejichž zřizovatelem je město Třebíč.

Vyhláška ke stažení

 
Počet škol: 
13
Podaných žádostí: 
314
Přijatých žáků: 
307
Nepřijatých žáků: 
4
Vypsaných volných míst: 
341
Vygenerovaných žádostí: 
329
Přerušení správního řízení: 
2
Počet dětí ze spádové oblasti: 
344
Děti na adrese ohlašovny pobytu: 
0
Děti bez určené spádové školy: 
0

Upozorňujeme, že v průběhu přijímacího řízení budou data nadále průběžně aktualizována.

Věk dítětePřihlášených dětíZ města TřebíčeVe spádové školeMimo město
6letí a starší5 ( 5 / 0 )2 ( 2 / 0 )1 ( 1 / 0 / 0 )3 ( 3 / 0 )
5letí17 ( 17 / 0 )15 ( 15 / 0 )9 ( 9 / 0 / 0 )2 ( 2 / 0 )
4letí31 ( 29 / 0 )26 ( 25 / 0 )16 ( 14 / 0 / 2 )5 ( 4 / 0 )
3letí125 ( 123 / 0 )108 ( 107 / 0 )86 ( 82 / 0 / 3 )17 ( 16 / 0 )
3letí (1.9. - 31.12.)67 ( 65 / 0 )59 ( 57 / 0 )45 ( 38 / 0 / 5 )8 ( 8 / 0 )
2letí a mladší58 ( 54 / 3 )52 ( 49 / 2 )30 ( 23 / 1 / 5 )6 ( 5 / 1 )
Celkem dětí303 ( 293 / 3 )262 ( 255 / 2 )187 ( 167 / 1 / 15 )41 ( 38 / 1 )

Legenda: Celkový počet (počet přijatých / počet nepřijatých / počet přijatých jinde)

Věk dítětePočet podaných žádostí o přijetí1 rok2 roky3 roky4 roky5 let6 letPočet dětí celkem
40120003
30801009
2014830025
139911527175266
Celkem dětí312212531175303
Údaje budou ještě postupně aktualizovány.
Věk dítětePočet vydaných rozhodnutí o přijetí2 roky3 rokyPočet vydaných rozhodnutí o přijetí celkem
2216
Celkem vícenásobně přijatých dětí213 dětí \ 6 rozhodnutí

Vícenásobně přijaté dětí blokují 3 míst.

Údaje budou ještě postupně aktualizovány.

Cíle tohoto projektu

  • zajištění transparentnosti přijímání dětí do mateřských škol zřizovaných městem Třebíč,
  • elektronická podpora zápisů do mateřských škol,
  • poskytnout rodičům podrobné informace k předškolnímu vzdělávání, online informace o přijetí/nepřijetí jejich dítěte do MŠ,
  • zjednodušit administraci přijímacího řízení do MŠ ředitelům škol,
  • poskytnout informace škole, že je dítě přijato na více MŠ zřizovaných městem Třebíč,
  • poskytnout informace spádové škole o nepřihlášených dětech, na které se vztahuje povinnost předškolního vzdělávání,
  • poskytnout zpětnou vazbu zřizovateli a odboru školství a kultury o počtech dětí přihlášených/přijatých na jednotlivé školy.

Jak se připravit?

Pro bezproblémové vydání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání doporučujeme použít internetový prohlížeč Internet explorer (ver. 9 a vyšší), Firefox, Safari nebo Chrome. V prohlížeči je třeba mít zapnutý javascript a povolené cookies soubory.

Pro tisk přihlášky je třeba mít v počítači k dispozici prohlížeč PDF souborů jako např. Adobe Reader, Foxit Reader.

Informace

Dle školského zákona garantuje obec přijetí dítěte do mateřské školy v posledním roce před zahájením školní docházky (zde platí povinnost přihlásit své dítě zároveň i pro rodiče).

Obec je povinna přijmout také děti, které nejpozději k 31. 8. 2019 dovrší věk alespoň 3 let a mají trvalý pobyt v dané obci.
Podmínkou je účast na vyhlášeném zápisu a podání žádosti ve výše uvedených termínech do zvolené mateřské školy.

Číslo pojištěnce

Občan ČR či jiného státu EU/EHP/Švýcarska vlastní průkaz zdravotního pojištění, na kterém je uvedeno číslo pojištěnce (údaj 6), které se v této aplikaci používá pro účel přijímacího řízení do MŠ.

Dítě, které je cizinec mimo EU/EHP/Švýcarsko, může vlastnit obdobný zelený průkaz, který je vydáván pojištěncům ZP ČR a obsahuje také číslo pojištěnce.