Mateřská škola "Čtyřlístek" Třebíč, Kubišova ul., příspěvková organizace

Jméno ředitelky/le: 
Ing. Renata Špačková
Ulice: 
Kubišova
č.p.: 
1291/7
PSČ: 
674 01
Část obce: 
Horka-Domky
Telefon: 
568 841 135
Datová schránka: 
pkikqfm
Adresa poskytování vzdělání: 
Kubišova 1291/7
Vypsaná volná místa: 
32

Zápis na MŠ "Čtyřlístek" Třebíč je ukončen. Podáno bylo 37 žádostí, 32 dětí bylo přijato, 5 žádostí bylo zastaveno.

Aktuálně škola nemá volnou další kapacitu pro přijímání dětí v dalším kole.

 

Informace k přijímacímu řízení

Možnost podání žádosti a příloh:

  • emailem se zaručeným elektronickým podpisem,
  • datovou schránkou (ID datové schránky MŠ: pkikqfm),
  • poštou na adresu školy (MŠ "Čtyřlístek" Třebíč, Kubišova 1291/7, 674 01 Třebíč, k rukám ředitelky MŠ Ing. Renaty Špačkové),
  • doručením do schránky školy (schránka na ulici přístupná na hlavní budově školy z ulice Kubišova, budeme ji denně vybírat ve 12:00 hodin, mimo víkendy a svátky, doporučujeme žádost doručit ve všední den).  

V případě, že rodiče mají dotaz, problém či potřebuji pomoci s tiskem žádosti, obrátí se telefonicky na ředitelku MŠ: Ing. Renata Špačková - 730 85 07 72. Telefonicky bude domluvena individuální návštěva. Žádáme rodiče, aby do MŠ nepřicházeli bez ohlášení a předchozí domluvy. Současně je možno také ředitelku školy kontaktovat emailem: msctyrlistek@email.cz

Žádost o přijetí musí vždy obsahovat aktuální kontakt na rodiče - nejlépe mobilní číslo a email. V případě, že nebude žádost kompletní, údaje budou nečitelné apod., bude rodiče kontaktovat ředitelka školy.

Při přijímacím řízení se nepřihlíží k pořadí podaných žádostí. Přijímání dětí se řídí kritérii pro přijímání dětí - viz. horní lišta. Pro děti, které    k 31.8. 2020 nedovrší 5 let, je očkování povinné, pokud nejsou děti proti nákaze imunní či je nelze očkovat pro trvalou kontraindikaci. Toto potvrzení musí vydat praktický lékař a rodiče jsou povinni ho kontaktovat pro vystavení tohoto potvrzení. Potvrzení v tomto případě tvoří povinnou součást k žádosti o přijetí. Tato povinnost se netýká dětí, které se vzdělávají povinně. Povinně se vzdělávají děti, které dovrší 5 let k 31.8. 2020.  

Veškeré obecné infomace k přijímacímu řízení do MŠ rodiče najdou v menu této webové stránky (horní lišta). Další informace o zápisu a MŠ "Čtyřlístek" rodiče najdou také na webových stránkách naší školy: www.ms-ctyrlistek-trebic.cz

V naší MŠ nabízíme poskytování preventivně - zdravotní péče pro děti oslabené, alergické a opakovaně nemocné ve třídě Rolnička (4 místa). Dětem je poskytována preventivně - zdravotní péče lázeňského typu, včetně saunování, vířivé vany a využití bazénu s mořskou vodou. Pro přijetí je třeba doporučení praktického lékaře pro děti a dorost. V případě volné kapacity této třídy lze dítě přijmout i bez lékařského doporučení. Vzhledem k aktuální situaci potvrzení v rámci zápisu nepožadujeme. Potvrzení o zdravotnímu stavu dítěte rodiče přinesou k 1. 9. 2020, kdy ho lékař potvrdí na tzv. Evidenční list. Tyto formuláře budou rodičům předány v MŠ po přijímacím řízení (bude včas upřesněno).  

Současně nabízíme třídu Zvoneček pro děti 2 - 3 leté, kde s péčí o děti pomáhá kvalifikovaná chůva (cca 12 míst). Do této třídy přijímáme rovněž děti 3 - 4 leté, které nastupují poprvé do MŠ a potřebují více času a klidu na adaptaci, pokud to kapacita této třídy umožní.

Další třídy nabízejí nadstandardní zaměření na různé činnosti, které jsou blízké dětem v předškolním věku: hudební, přírodní a sportovní . Vzhledem k omezené kapacitě tříd rodičům dětí vždy doporučujeme uvážit i výběr náhradní třídy. Všechny třídy poskytují dětem komplexní a všestranné předškolní vzdělávání, které realizujeme dle ŠVP PV "Šťastný čtyřlístek".          

 
Ulice
Březinova
Čeloudova
Chlumeckého
Eliščina
Hartmannova
Hálkova
Hrotovická
Kosmákova
Kubišova
Mrštíkova
Nádražní
Nerudova
Okrajová
Oldřichova
Průmyslová
Riegrova
Sedlákova
Spojovací
Stavební
Úvoz
Vaňkovo nám.
Část obce
Slavice
Seznam přijatých dětí, zveřejněno dne: 5.6.2020
Poř. Identifikátor Spisová značka Výsledek Přijato do
1 1004185856 ŘMŠ36/2020 Přijato Běžné třídy
2 1014566144 ŘMŠ30/2020 Přijato Rolnička (pro děti opakovaně nemocné, oslabené, alergické)
3 1073783104 ŘMŠ7/2020 Přijato Běžné třídy
4 1722593792 ŘMŠ33/2020 Přijato Běžné třídy
5 1979033216 ŘMŠ25/2020 Přijato Běžné třídy
6 2693326848 ŘMŠ21/2020 Přijato Rolnička (pro děti opakovaně nemocné, oslabené, alergické)
7 2970433536 ŘMŠ19/2020 Přijato Zvoneček (pro děti 2-3 leté)
8 3023862656 ŘMŠ13/2020 Přijato Zvoneček (pro děti 2-3 leté)
9 3030984321 ŘMŠ27/2020 Přijato Zvoneček (pro děti 2-3 leté)
10 3195745792 ŘMŠ18/2020 Přijato Běžné třídy
11 3318032384 ŘMŠ4/2020 Přijato Zvoneček (pro děti 2-3 leté)
12 3724127232 ŘMŠ35/2020 Přijato Zvoneček (pro děti 2-3 leté)
13 4049289472 ŘMŠ2/2020 Přijato Rolnička (pro děti opakovaně nemocné, oslabené, alergické)
14 4415306752 ŘMŠ12/2020 Přijato Zvoneček (pro děti 2-3 leté)
15 5711714564 ŘMŠ26/2020 Přijato Zvoneček (pro děti 2-3 leté)
16 5924047872 ŘMŠ9/2020 Přijato Rolnička (pro děti opakovaně nemocné, oslabené, alergické)
17 6116927488 ŘMŠ15/2020 Přijato Běžné třídy
18 6586866944 ŘMŠ24/2020 Přijato Zvoneček (pro děti 2-3 leté)
19 6800976256 39/2020 Přijato Běžné třídy
20 7321680512 ŘMŠ11/2020 Přijato Zvoneček (pro děti 2-3 leté)
21 7607273472 ŘMŠ23/2020 Přijato Běžné třídy
22 7778024328 ŘMŠ17/2020 Přijato Zvoneček (pro děti 2-3 leté)
23 8474571776 ŘMŠ10/2020 Přijato Zvoneček (pro děti 2-3 leté)
24 8644555264 ŘMŠ3/2020 Přijato Zvoneček (pro děti 2-3 leté)
25 8814919216 ŘMŠ28/2020 Přijato Běžné třídy
26 9102791168 ŘMŠ31/2020 Přijato Rolnička (pro děti opakovaně nemocné, oslabené, alergické)
27 9310156847 ŘMŠ38/2020 Přijato Zvoneček (pro děti 2-3 leté)
28 9403001632 ŘMŠ5/2020 Přijato Běžné třídy
29 9538309128 ŘMŠ8/2020 Přijato Zvoneček (pro děti 2-3 leté)
30 9682834048 ŘMŠ16/2020 Přijato Zvoneček (pro děti 2-3 leté)
31 9995203042 ŘMŠ29/2020 Přijato Zvoneček (pro děti 2-3 leté)