Mateřská škola DUHA Třebíč

Jméno ředitelky/le: 
Ivana Procházková
Ulice: 
Jar. Haška
č.p.: 
835/31
PSČ: 
674 01
Část obce: 
Nové Dvory
Telefon: 
568 826 301
Datová schránka: 
fubgah5
Adresa poskytování vzdělání: 
Jar. Haška 835/31
Kpt. Jaroše 836/1
Dukovanská 973/6
Vypsaná volná místa: 
74

 

Adresa pro doručování přihlášek k zápisu do MŠ DUHA - Jaroslava Haška 835/31, 674 01 Třebíč

Datová schránka: fubgah5
 

Pracoviště školy:

 • Jar. Haška 835/31 - 3 běžné třídy, 1 třída se zvýšenou péčí o rozvoj komunikačních dovedností,
  1 třída pro děti mladší tří let
 • Dukovanská 973/6 - 5 běžných tříd
 • Kpt. Jaroše 1020/31 - 1 běžná třída

 

VYDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ PRO TY, KTEŘÍ SI JE NEVYGENEROVALI

Kdykoli po předchozí telefonické domluvě - 568 826 301

 • s sebou kartičku zdravotní pojišťovny

 

SBĚR ŽÁDOSTÍ

4. 5. 2020     16. 5. 2020 

 • datovou schránkou
 • emailem s elektronickým podpisem
 • poštou, nebo osobním doručením do schránky na pracoviště Jaroslava Haška 835/31
  (platí pro všechna 3 pracoviště MŠ DUHA)
 • v krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole po telefonické domluvě
  na tel. čísle 568 826 301

 

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.),
je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

 

K žádosti s vyplněným číselným identifikátorem doložíte:

 

 • kopii rodného listu dítěte (dokument bude po ukončení správního řízení v souladu s GDPR řádně skartován)
 • kopii očkovacího průkazu - v současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře
 • prohlášení, že je dítě řádně očkované

 

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 

V případě, že podáváte žádost do třídy zřízené dle § 16 odst. 9 školského zákona (třída pro rozvoj komunikačních dovedností), je nutné v kopii doložit doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) nebo alespoň doporučení odborného lékaře (foniatr, logoped).

 

Na pracovišti Jaroslava Haška přijímáme do DUHOVÉ TŘÍDY děti mladší tří let.

 

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ jsou zveřejněna na webových stránkách školy v sekci Dokumenty.

 

Vyhodnocení žádostí

 

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka mateřské školy v přijímacím řízení do 30 dnů od podání žádosti. Zákonní zástupci mají možnost během správního řízení nahlédnout do spisu, nejpozději do 25. 5. 2020,
vždy po telefonické domluvě - č. tel: 568 826 301

 

Zveřejnění výsledků zápisu

 

Seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn ve vitríně na budově školy a na webu MŠ.

 

V případě dotazů se na mě neváhejte obrátit, ráda Vám odpovím.

 

 

TĚŠÍME SE NA VÁS smiley

 

Informace o naší škole najdete na www.msduha.cz

 

Ulice Číslo popisné / orientační
Táborská 298, 306, 309, 418, 419, 18/19, 14/21, 16/23, 20/25, 22/27, 25/29, 28/31, 13/32, 48/33, 21/34, 44/35, 17/36, 47/37, 19/38, 103/39, 24/40, 26/42
Ulice
Budíkovická
Dr. Holubce
Fr. Hrubína
Gen. Fanty
Gen. Sochora
Gen. Svobody
I. Olbrachta
Jana Skácela
Jar. Haška
Kaňákova
Kpt. Jaroše
Kpt. Nálepky
Krajinova
Ladislava Nováka
Lavického
M. Horákové
M. Majerové
Míčova
Mírová
Na Klinkách
Na Nivkách
Palachova
Palatova
Růžičkova
Švecova
Vítkova
Část obce
Budíkovice
Seznam přijatých dětí, zveřejněno dne: 15.6.2020
Poř. Identifikátor Spisová značka Výsledek Přijato do
1 1047427712 20/2020 Přijato Jar. Haška 835/31 - Běžné třídy
2 2013431808 60/2020 Přijato Dukovanská 973/6 - Běžné třídy
3 2017281024 30/2020 Přijato Jar. Haška 835/31 - Běžné třídy
4 2247194624 25/2020 Přijato Dukovanská 973/6 - Běžné třídy
5 2295440327 47/2020 Přijato Jar. Haška 835/31 - Běžné třídy
6 2497968128 61/2020 Přijato Jar. Haška 835/31 - Běžné třídy
7 2515786112 1/2020 Přijato Kpt. Jaroše 836/1 - Běžné třídy
8 2524823552 57/2020 Přijato Jar. Haška 835/31 - Běžné třídy
9 2611491328 54/2020 Přijato Kpt. Jaroše 836/1 - Běžné třídy
10 2864374144 26/2020 Přijato Dukovanská 973/6 - Běžné třídy
11 2999782463 Přijato Dukovanská 973/6 - Běžné třídy
12 3183335424 59/2020 Přijato Dukovanská 973/6 - Běžné třídy
13 3348811525 5/2020 Přijato Jar. Haška 835/31 - Běžné třídy
14 3361756992 73/2020 Přijato Jar. Haška 835/31 - Běžné třídy
15 3446368512 16/2020 Přijato Jar. Haška 835/31 - Běžné třídy
16 3483828736 69/2020 Přijato Jar. Haška 835/31 - Běžné třídy
17 3621071584 23/2020 Přijato Speciální třídy
18 3624434688 9/2020 Přijato Jar. Haška 835/31 - Běžné třídy
19 3738771456 67/2020 Přijato Jar. Haška 835/31 - Běžné třídy
20 3862661128 44/2020 Přijato Jar. Haška 835/31 - Běžné třídy
21 3874912635 11/2020 Přijato Dukovanská 973/6 - Běžné třídy
22 3881103364 27/2020 Přijato Jar. Haška 835/31 - Běžné třídy
23 4094320384 64/2020 Přijato Dukovanská 973/6 - Běžné třídy
24 4396504064 66/2020 Přijato Jar. Haška 835/31 - Běžné třídy
25 4406510848 19/2020 Přijato Jar. Haška 835/31 - Běžné třídy
26 4463410688 63/2020 Přijato Jar. Haška 835/31 - Běžné třídy
27 4549407488 40/2020 Přijato Dukovanská 973/6 - Běžné třídy
28 4618874888 48/2020 Přijato Jar. Haška 835/31 - Běžné třídy
29 4710843392 43/2020 Přijato Jar. Haška 835/31 - Běžné třídy
30 4846614016 53/2020 Přijato Kpt. Jaroše 836/1 - Běžné třídy
31 5100195648 7/2020 Přijato Kpt. Jaroše 836/1 - Běžné třídy
32 5106180864 22/2020 Přijato Kpt. Jaroše 836/1 - Běžné třídy
33 5224450816 45/2020 Přijato Jar. Haška 835/31 - Běžné třídy
34 5228158976 74/2020 Přijato Speciální třídy
35 5362049536 10/2020 Přijato Dukovanská 973/6 - Běžné třídy
36 6138355242 77/2020 Přijato Jar. Haška 835/31 - Běžné třídy
37 6154285568 4/2020 Přijato Dukovanská 973/6 - Běžné třídy
38 6295934336 Přijato Dukovanská 973/6 - Běžné třídy
39 6374701056 17/2020 Přijato Jar. Haška 835/31 - Běžné třídy
40 6414793984 70/2020 Přijato Dukovanská 973/6 - Běžné třídy
41 6458557952 31/2020 Přijato Dukovanská 973/6 - Běžné třídy
42 6644822528 13/2020 Přijato Kpt. Jaroše 836/1 - Běžné třídy
43 7094927104 24/2020 Přijato Jar. Haška 835/31 - Běžné třídy
44 7200339846 68/2020 Přijato Jar. Haška 835/31 - Běžné třídy
45 7213630976 39/2020 Přijato Jar. Haška 835/31 - Běžné třídy
46 7221021952 41/2020 Přijato Dukovanská 973/6 - Běžné třídy
47 7269364992 62/2020 Přijato Jar. Haška 835/31 - Běžné třídy
48 7353373443 42/2020 Přijato Dukovanská 973/6 - Běžné třídy
49 7534655688 Přijato Dukovanská 973/6 - Běžné třídy
50 7702955522 35/2020 Přijato Dukovanská 973/6 - Běžné třídy
51 7776785926 38/2020 Přijato Jar. Haška 835/31 - Běžné třídy
52 7808161024 36/2020 Přijato Jar. Haška 835/31 - Běžné třídy
53 8106605056 15/2020 Přijato Jar. Haška 835/31 - Běžné třídy
54 8137381124 50/2020 Přijato Speciální třídy
55 8153419008 58/2020 Přijato Dukovanská 973/6 - Běžné třídy
56 8237835264 71/2020 Přijato Dukovanská 973/6 - Běžné třídy
57 8291326208 55/2020 Přijato Dukovanská 973/6 - Běžné třídy
58 8571316224 65/2020 Přijato Jar. Haška 835/31 - Běžné třídy
59 8606677248 32/2020 Přijato Jar. Haška 835/31 - Běžné třídy
60 8760698884 14/2020 Přijato Kpt. Jaroše 836/1 - Běžné třídy
61 8818777344 34/2020 Přijato Dukovanská 973/6 - Běžné třídy
62 8857457152 51/2020 Přijato Dukovanská 973/6 - Běžné třídy
63 8926571136 8/2020 Přijato Dukovanská 973/6 - Běžné třídy
64 8962544648 37/2020 Přijato Jar. Haška 835/31 - Běžné třídy
65 9106781441 6/2020 Přijato Dukovanská 973/6 - Běžné třídy
66 9134904832 52/2020 Přijato Jar. Haška 835/31 - Běžné třídy
67 9393624324 2/2020 Přijato Dukovanská 973/6 - Běžné třídy
68 9494890249 28/2020 Přijato Jar. Haška 835/31 - Běžné třídy
69 9510589446 29/2020 Přijato Jar. Haška 835/31 - Běžné třídy
70 9526963288 72/2020 Přijato Jar. Haška 835/31 - Běžné třídy
71 9547646464 49/2020 Přijato Speciální třídy
72 9588138245 46/2020 Přijato Jar. Haška 835/31 - Běžné třídy
73 9933344768 56/2020 Přijato Dukovanská 973/6 - Běžné třídy
74 9983852875 18/2020 Přijato Jar. Haška 835/31 - Běžné třídy