Mateřská škola "Kaštánek" Třebíč, Gorazdovo nám., příspěvková organizace

Jméno ředitelky/le: 
Jana Vymazalová
Ulice: 
Gorazdovo náměstí
č.p.: 
462
PSČ: 
674 01
Část obce: 
Horka-Domky
Telefon: 
568 844 009
Datová schránka: 
t8dksnv
Adresa poskytování vzdělání: 
Gorazdovo náměstí 462
Vypsaná volná místa: 
12

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MŠ KAŠTÁNEK TŘEBÍČ NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 

Vydávání žádostí         8. 4. 2019 - 30. 4. 2019

V tomto období získají zákonní zástupci tiskopis žádosti zvoleným způsobem:

  1. Elektronické vydání žádosti na internetové adrese: https://zapisms.trebic.cz
  2. Na odboru školství a kultury Městského úřadu v Třebíči, Karlovo nám. 104/55, budova B, 2. patro.
  3. Vyzvednutí v mateřské škole, po telefonické domluvě na tel: 568 844 009, v době od 10 do 11 hodin.

 

Sběr žádostí

Ve dnech 6. a 7. května 2019 od 9.00 – 12.00 hodin probíhá sběr vyplněných žádostí v ředitelně mateřské školy.

V termínu sběru žádostí předloží zákonní zástupci ředitelce mateřské školy tyto doklady:

  • žádost (s číselným identifikátorem uvedeným v pravém horním rohu žádosti) s originálem potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost včetně potvrzení o povinném očkování (nevztahuje se na děti s povinnou předškolní docházkou),
  • rodný list dítěte,
  • občanský průkaz zákonného zástupce.

Při převzetí žádosti v mateřské škole budou zákonní zástupci seznámeni s dalším postupem.

V případě neúplné žádosti bude zákonný zástupce vyzván k doplnění údajů v termínu stanoveném ředitelem školy. Pokud zákonný zástupce neodstraní závady, k jejichž odstranění byl vyzván, bude správní řízení usnesením zastaveno.

 

Vyhodnocování žádostí – do 30 dnů od zápisu

O přijetí dětí do mateřských škol rozhoduje ředitelka mateřské školy v přijímacím řízení - do 30 dnů od zápisu.
Průběh přijímacího řízení je možno sledovat na webovém portálu.

Zákonní zástupci mají možnost během správního řízení nahlédnout do spisu, po telefonické domluvě na tel: 568 844 009, v době od 10 do 11 hodin.

Seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v chodbě MŠ a na webu mateřské školy.

K osobnímu vyzvednutí rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání budou zákonní zástupci vyzváni písemnou pozvánkou, doručenou na adresu jejich trvalého bydliště nebo elektronickou poštou. Do MŠ se dostaví společně s dítětem.

Pokud bylo Vaše dítě přijato do více mateřských škol, do kterých jste podali žádost o přijetí, dostavte se prosím do mateřské školy, kterou jste vybrali pro předškolní vzdělávání svého dítěte a domluvte se s jejím ředitelem na dalším postupu (vyloučení duplicitního přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání).

Po ukončení přijímacího řízení se volná místa obsazují v souladu se školským zákonem.

 

 

 

 

Ulice Číslo popisné / orientační
Ruská 1373, 588/3, 589/5, 882/7, 881/9, 871/11, 475/12, 723/14, 806/17, 807/19, 812/21, 756/23, 774/25, 702/26, 797/27, 701/28, 831/29, 700/30, 1123/31, 852/32, 1191/33, 853/34, 1277/35, 854/36, 1227/37, 1207/39
Ulice
Dvořeckého
Fügnerova
Gorazdovo nám.
Hadlíz
Heliadova
Jiráskova
Kofránkova
Komenského nám.
Langfortova
Litoltova
Máchalova
Masarykovo nám.
Mlýnská
Na Potoce
Pod Strážnou horou
Smrtelná
Sokolská
Strmá
V. Nezvala
Zborovská
Ztracená
Seznam přijatých dětí, zveřejněno dne: 15.6.2019
Poř. Identifikátor Spisová značka Výsledek Přijato do
1 2190516736 Přijato Běžné třídy
2 3407105792 Z 2019 - 1 Přijato S křesťansky zaměřenou výchovou
3 3584816896 Z 2019 - 7 Přijato Běžné třídy
4 4370783744 Z 2019 - 3 Přijato Běžné třídy
5 5301990485 Z 2019 - 5 Přijato Běžné třídy
6 5523685888 Z 2019 - 14 Přijato Běžné třídy
7 6049957632 Z 2019 - 6 Přijato S křesťansky zaměřenou výchovou
8 6816038656 Z 2019 - 4 Přijato S křesťansky zaměřenou výchovou
9 7334352288 Z 2019 - 8 Přijato S křesťansky zaměřenou výchovou
10 7524446729 Z 2019 - 13 Přijato Běžné třídy
11 8778839041 Z 2019 - 11 Přijato S křesťansky zaměřenou výchovou
12 8949566208 Z 2019 - 10 Přijato Běžné třídy
13 9416499712 Z 2019 - 12 Přijato S křesťansky zaměřenou výchovou