Mateřská škola "Kaštánek" Třebíč, Gorazdovo nám., příspěvková organizace

Jméno ředitelky/le: 
Jana Vymazalová
Ulice: 
Gorazdovo náměstí
č.p.: 
462
PSČ: 
674 01
Část obce: 
Horka-Domky
Telefon: 
568 844 009
Datová schránka: 
t8dksnv
Adresa poskytování vzdělání: 
Gorazdovo náměstí 462
Vypsaná volná místa: 
-

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MŠ KAŠTÁNEK TŘEBÍČ NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 

Vydávání žádostí         8. 4. 2019 - 30. 4. 2019

V tomto období získají zákonní zástupci tiskopis žádosti zvoleným způsobem:

  1. Elektronické vydání žádosti na internetové adrese: https://zapisms.trebic.cz
  2. Na odboru školství a kultury Městského úřadu v Třebíči, Karlovo nám. 104/55, budova B, 2. patro.
  3. Vyzvednutí v mateřské škole, po telefonické domluvě na tel: 568 844 009, v době od 10 do 11 hodin.

 

Sběr žádostí

Ve dnech 6. a 7. května 2019 od 9.00 – 12.00 hodin probíhá sběr vyplněných žádostí v ředitelně mateřské školy.

V termínu sběru žádostí předloží zákonní zástupci ředitelce mateřské školy tyto doklady:

  • žádost (s číselným identifikátorem uvedeným v pravém horním rohu žádosti) s originálem potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost včetně potvrzení o povinném očkování (nevztahuje se na děti s povinnou předškolní docházkou),
  • rodný list dítěte,
  • občanský průkaz zákonného zástupce.

Při převzetí žádosti v mateřské škole budou zákonní zástupci seznámeni s dalším postupem.

V případě neúplné žádosti bude zákonný zástupce vyzván k doplnění údajů v termínu stanoveném ředitelem školy. Pokud zákonný zástupce neodstraní závady, k jejichž odstranění byl vyzván, bude správní řízení usnesením zastaveno.

 

Vyhodnocování žádostí – do 30 dnů od zápisu

O přijetí dětí do mateřských škol rozhoduje ředitelka mateřské školy v přijímacím řízení - do 30 dnů od zápisu.
Průběh přijímacího řízení je možno sledovat na webovém portálu.

Zákonní zástupci mají možnost během správního řízení nahlédnout do spisu, po telefonické domluvě na tel: 568 844 009, v době od 10 do 11 hodin.

Seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v chodbě MŠ a na webu mateřské školy.

K osobnímu vyzvednutí rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání budou zákonní zástupci vyzváni písemnou pozvánkou, doručenou na adresu jejich trvalého bydliště nebo elektronickou poštou. Do MŠ se dostaví společně s dítětem.

Pokud bylo Vaše dítě přijato do více mateřských škol, do kterých jste podali žádost o přijetí, dostavte se prosím do mateřské školy, kterou jste vybrali pro předškolní vzdělávání svého dítěte a domluvte se s jejím ředitelem na dalším postupu (vyloučení duplicitního přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání).

Po ukončení přijímacího řízení se volná místa obsazují v souladu se školským zákonem.

 

 

 

 

Ulice Číslo popisné / orientační
Ruská 1373, 588/3, 589/5, 882/7, 881/9, 871/11, 475/12, 723/14, 806/17, 807/19, 812/21, 756/23, 774/25, 702/26, 797/27, 701/28, 831/29, 700/30, 1123/31, 852/32, 1191/33, 853/34, 1277/35, 854/36, 1227/37, 1207/39
Ulice
Dvořeckého
Fügnerova
Gorazdovo nám.
Hadlíz
Heliadova
Jiráskova
Kofránkova
Komenského nám.
Langfortova
Litoltova
Máchalova
Masarykovo nám.
Mlýnská
Na Potoce
Pod Strážnou horou
Smrtelná
Sokolská
Strmá
V. Nezvala
Zborovská
Ztracená