Mateřská škola Třebíč, Bartuškova ul., příspěvková organizace

Jméno ředitelky/le: 
Bc. Dagmar Kylíšková
Ulice: 
Bartuškova
č.p.: 
886
PSČ: 
674 01
Část obce: 
Borovina
Telefon: 
568 850 585
Datová schránka: 
7stk2kt
Adresa poskytování vzdělání: 
Bartuškova 886
Lidická 846/21
Vypsaná volná místa: 
39

Nové informace k zápisu do MŠ Bartuškova:

dle informací MŠMT k zápisu pro školní rok 2020/2021, které vydalo dne 3.4.2020  pod č. j.: MŠMT-15657/2020-1  s názvem  Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021, vám sděluji následující:

v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v boji s koronavirem a onemocněním COVID-19 budou zápisy probíhat v daném květnovém termínu bez přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců!!!!

Podání vygenerované a řádně vyplněné Žádosti o příjetí k předškolního vzdělávání z elektronického systému  (https://zapisms.trebic.cz) podle § 37 zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, proveďte:

prostřednictvím datové schránky,

- emailem s elektronickým podpisem,

- poštou,

- v krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním v mateřské škole v níže uvedeném časovém rozmezí po předchozí telefonické domluvě s řed. školy, aby nedošlo k vyššímu pohybu osob v prostorách školy.

Bohužel jednotlivá pracoviště si vzhledem k současné situaci nebudete moci osobně, ani s dětmi, prohlédnout.

K žádosti přidejte:

 1. kopii rodného listu dítěte  (dokument bude po ukončení správního řízení v souladu s GDPR řádně skartován),

2. prohlášení, že je dítě řádně očkované (vzor níže)

3. kopii očkovacího průkazu, aby mohlo být ověřeno řádné očkování vašeho dítěte dle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví, příp. si nechte zaslat od praktického lékaře doklad, že se dítě nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.     Za současné situace nenavštěvujte osobně praktického lékaře.

Vzor textu čestného prohlášení k očkování:

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Příloha: kopie očkovacího průkazu                                                                                                  Datum a   podpis zákonného zástupce

 

//Dále vás žádám, abyste zvážili za současné situace přihlášení svého dítěte pouze na jednu mateřskou školu.     Přihlášením na více třebíčských mateřských škol, se po přijetí na vybranou školu vystavíte budoucím komplikacím s rušením místa na ostatních školách, ze kterých budete muset mít podepsané potvrzení vámi i ředitelem/kou mateřské školy, kde budete místo rušit!!//

Sběr žádostí do mateřské školy bude probíhat v termínu 4. - 16. 5. 2020 

Na ředitelství mateřské školy Bartuškova - "modrá budova" bude probíhat osobní přihlášení dítěte, pokud nebudete moci využít jiné uvedené komunikační cesty, po předchozí telefonické domluvě s ředitelkou školy na tel. čísle 736 683 231.

Na odloučeném pracovišti Lidická - "zelená budova", máme zřízenou třídu se speciálnáími vzdělávacími potřebami - logopedickými podle § 16 odst. 9, školského zákona. Do této třídy budete potřebovat ještě vyšetření dítěte ve Speciálním pedagogickém centru (SPC), pobočka Třebíč, Dr. Holubce 763/1 u Mgr. Mirky Veškrnové, tel. 777 449 712, příp. e-mail: spctr@seznam.cz. Toto vyšetření si dohodněte ve speciálním centru telefonicky a doložíte je škole dodatečně po ukončení vládních opatření.

K elektronické přihlášce udělejte zvlášť poznámku (v případě běžných tříd), do kterého pracoviště, příp. třídy, chcete svoje dítě zařadit (sourozenci, kamarádi) pro snadnější adaptaci dítěte na nové prostředí. Budu se snažit vám vyhovět, pokud to bude trochu možné. Předem se omlouvám všem, které z kapacitních důvodů jednotlivých tříd neuspokojím dle jejich přání a děkuji za pochopení.

Vyhodnocení žádostí: proběhne nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení

Zveřejnění výsledků zápisu: seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn na webových stránkách školy a vstupních dveřích obou pracovišť MŠ.

V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na ředitelku školy Bc. Dagmar Kylíškovou, tel. 736 683 231, e-mail: ms.bartuskova@tiscali.cz.

Předpokládáme pro školní rok 2020/2021 tato volná místa pro jednotlivá pracoviště školy:

pracoviště Bartuškova  19 míst

pracoviště Lidická pro běžnou třídu    8 míst, pro logopedickou třídu   7 volných míst.

Vzhledem ke stále se měnící situaci související s mimořádným opatřením v naší zemi, mohou být stávající zveřejněné informace aktualizovány. Proto vás upozorňuji, abyste sledovali případné změny a byli jste s námi v součinnosti v této nelehké době.

Bližší informace o naší mateřské škole najdete na našich webových stránkách:  www. msbartuskova.cz 

Ulice Číslo popisné / orientační
ZK Poušov I. ev.č. 5
Ulice
Alšova
Bartuškova
Doleželova
Esperantistů
Hlavinkova
Holasova
Horova
Kollárova
Krajíčkova
Křižíkova
Lidická
Loučkách
Na Strži
Nad Lesem
Polanka
Poušov
Pražská
Revoluční
Rypáčkova
Řípovská
Seifertova
Spojenců
Zavřelova
ZK Pod Borovím
ZK Poušov I.
ZK Poušov II.
ZK Poušov III.
ZK Poušov u elektrárny
ZK Přemysl II.
Část obce
Řípov
Seznam přijatých dětí, zveřejněno dne: 5.6.2020
Poř. Identifikátor Spisová značka Výsledek Přijato do
1 1891583488 272/2020 Přijato Lidická 846/21 - Běžné třídy
2 1921624064 288/2020 Přijato Lidická 846/21 - Běžné třídy
3 1951224192 258/2020 Přijato Lidická 846/21 - Běžné třídy
4 2280223685 277/2020 Přijato Bartuškova 886 - Běžné třídy
5 2398745648 270/2020 Přijato Bartuškova 886 - Běžné třídy
6 2455006208 265/2020 Přijato Bartuškova 886 - Běžné třídy
7 2770789968 281/2020 Přijato Lidická 846/21 - Běžné třídy
8 2937386496 282/2020 Přijato Bartuškova 886 - Běžné třídy
9 3167088647 260/2020 Přijato Bartuškova 886 - Běžné třídy
10 3380047365 276/2020 Přijato Bartuškova 886 - Běžné třídy
11 3596528384 287/2020 Přijato Lidická 846/21 - Běžné třídy
12 3725029128 275/2020 Přijato Bartuškova 886 - Běžné třídy
13 4405871616 283/2020 Přijato Lidická 846/21 - Běžné třídy
14 5206477448 262/2020 Přijato Bartuškova 886 - Běžné třídy
15 5282319368 278/2020 Přijato Bartuškova 886 - Běžné třídy
16 5348649984 289/2020 Přijato Lidická 846/21 - Logopedické třídy
17 5682392321 Přijato Bartuškova 886 - Běžné třídy
18 5863777289 267/2020 Přijato Bartuškova 886 - Běžné třídy
19 6216333312 Přijato Lidická 846/21 - Běžné třídy
20 6393750016 286/2020 Přijato Bartuškova 886 - Běžné třídy
21 6425743104 290/2020 Přijato Bartuškova 886 - Běžné třídy
22 6571569664 256/2020 Přijato Lidická 846/21 - Logopedické třídy
23 6732145248 274/2020 Přijato Lidická 846/21 - Logopedické třídy
24 6735318016 280/2020 Přijato Lidická 846/21 - Logopedické třídy
25 7081110784 290/2020 Přijato Lidická 846/21 - Běžné třídy
26 7260515968 271/2020 Přijato Lidická 846/21 - Běžné třídy
27 7412179267 273/2020 Přijato Lidická 846/21 - Běžné třídy
28 7824910848 289/2020 Přijato Lidická 846/21 - Běžné třídy
29 8219065856 264/2020 Přijato Bartuškova 886 - Běžné třídy
30 8274768384 Přijato Lidická 846/21 - Běžné třídy
31 8413309447 263/2020 Přijato Bartuškova 886 - Běžné třídy
32 8682159104 266/2020 Přijato Lidická 846/21 - Běžné třídy
33 8787637504 279/2020 Přijato Bartuškova 886 - Běžné třídy
34 9178401792 274/2020 Přijato Bartuškova 886 - Běžné třídy
35 9468860224 259/2020 Přijato Bartuškova 886 - Běžné třídy