Mateřská škola Třebíč, Benešova ul., příspěvková organizace

Jméno ředitelky/le: 
Mgr. Miloslava Brančíková
Ulice: 
Benešova
č.p.: 
564
PSČ: 
674 01
Část obce: 
Nové Dvory
Telefon: 
568 824 800
Datová schránka: 
gj4k2mn
Adresa poskytování vzdělání: 
Benešova 564
Vypsaná volná místa: 
37

Nová opatření a informace k zápisu pro školní rok 2020/2021 do MŠ Třebíč Benešova ul.,příspěvkové organizace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

                 

                      Zápisy budou probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. 

 

 1) Výdej žádostí:  ve dnech od 6. 4. do 30. 4. 2020

 

Žádost si rodiče vygenerují na adrese https://zapisms.trebic.cz        

                                                        v krajním případě

1) na odboru školství a kultury Městského úřadu Třebíč, Karlovo nám. 104/55 v budově B ve 2. patře,

2) v mateřské škole po telefonické domluvě na tel. čísle 568 824 800.

(Vezněte s sebou svůj občanský průkaz a katičku pojišťovny dítěte)

 

2) Sběr žádostí: ve dnech od 4. 5. do 16. 5. 2020

  • datovou schránkou,
  • emailem s elektronickým podpisem,
  • poštou nebo osobním doručením do schránky MŠ
  • v krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole po telefonické domluvě na tel. čísle 568 824 800
  • Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

                     s žádostí s vyplněným číselným identifikátorem  uvedeným v levém horním rohu doložíte:

  • kopii rodného listu dítěte (dokument bude po ukončení správního řízení v souladu s GDPR řádně skartován)
  • kopii očkovacího průkazu - v současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře.
  • prohlášení, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže),
  • V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 

           Vzor textu Čestného prohlášení k očkování:

           Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. xx. x. xxxx), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

           Příloha: kopie očkovacího průkazu

                                                                                                               Podpis zákonného zástupce dítěte

         

vzor je možno stáhnout zdehttps://drive.google.com/file/d/1fJooXM428kJftScUFfRQzmhUT6Ysd2S_/view      

a nebo na webových stránkách Města Třebíč:  zapisms.trebic – Přijímací řízení 2

 

  •  Podáváte-li žádost do třídy zřízené dle § 16 odst. 9 školského zákona., je nutné k žádosti doložit kopii doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC).

 

Má-li ředitelka školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

 

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.

 

3) Vyhodnocování žádostí: nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení

4) Zveřejnění výsledků zápisu: seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn na webových stránkách školy a vstupních dvěřích MŠ.

Bližší informace o mateřské škole najdete na adrese: http://www.ms.benesova.cz

 

 
 
 
 

                                              DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ -  ZRUŠEN

       - náhradní termín bude uveden po ukončení nařízených bezpečnostních opatření !

 
Ulice
Aug. Kratochvíla
Bartošova
Benešova
Boženy Němcové
C. Boudy
Čajkovského
Dukovanská
Energetiků
Jar. Heyrovského
Manž. Curieových
Maxima Gorkého
Mezníkova
Mikuláškova
Mládežnická
Moskevská
Myslbekova
Polní
Tolstého
Trnavská
U Studánky
Velkomeziříčská
Část obce
Pocoucov
Seznam přijatých dětí, zveřejněno dne: 5.6.2020
Poř. Identifikátor Spisová značka Výsledek Přijato do
1 1015637504 ŘMŠ - 11/2020 Přijato Běžné třídy
2 1015742725 ŘMŠ - 27/2020 Přijato Běžné třídy
3 1192621056 ŘMŠ - 17/2020 Přijato Běžné třídy
4 2521872896 ŘMŠ - 32/2020 Přijato Běžné třídy
5 2704594432 ŘMŠ - 40/2020 Přijato Běžné třídy
6 2882647552 ŘMŠ - 43/2020 Přijato Běžné třídy
7 2913351168 ŘMŠ - 6/2020 Přijato Běžné třídy
8 3108213767 ŘMŠ - 38/2020 Přijato Běžné třídy
9 3110019584 ŘMŠ - 39/2020 Přijato Běžné třídy
10 3274425344 ŘMŠ - 7/2020 Přijato Běžné třídy
11 3695068928 ŘMŠ - 12/2020 Přijato Běžné třídy
12 3845306368 ŘMŠ - 15/2020 Přijato Běžné třídy
13 3885532167 ŘMŠ - 37/2020 Přijato Běžné třídy
14 4061765888 ŘMŠ - 36/2020 Přijato Běžné třídy
15 4152056064 ŘMŠ - 3/2020 Přijato Běžné třídy
16 4309452416 ŘMŠ - 5/2020 Přijato Běžné třídy
17 4511134176 Přijato Běžné třídy
18 5097650688 ŘMŠ - 14/2020 Přijato Běžné třídy
19 5108638724 ŘMŠ - 25/2020 Přijato Běžné třídy
20 5206766848 ŘMŠ - 30/2020 Přijato Běžné třídy
21 5666775924 ŘMŠ - 4/2020 Přijato Běžné třídy
22 5709034722 ŘMŠ - 13/2020 Přijato Běžné třídy
23 6163729152 ŘMŠ - 28/2020 Přijato Běžné třídy
24 6339763237 ŘMŠ - 10/2020 Přijato Běžné třídy
25 6391645696 ŘMŠ -1/ 2020 Přijato Běžné třídy
26 6710815232 ŘMŠ - 18/2020 Přijato Běžné třídy
27 7043492288 ŘMŠ - 34/2020 Přijato Běžné třídy
28 7122388736 ŘMŠ - 31/2020 Přijato Běžné třídy
29 8201375744 Přijato Běžné třídy
30 8232031488 ŘMŠ - 19/2020 Přijato Běžné třídy
31 8238634888 ŘMŠ - 33/2020 Přijato Běžné třídy
32 8497541631 Přijato Běžné třídy
33 8800703488 ŘMS - 9/2020 Přijato Běžné třídy
34 8910510083 ŘMŠ - 8/2020 Přijato Běžné třídy
35 9225012352 ŘMŠ - 2/2020 Přijato Běžné třídy
36 9516943232 ŘMŠ - 35/2020 Přijato Běžné třídy
37 9656385536 ŘMŠ - 24/2020 Přijato Běžné třídy
38 9853573632 ŘMŠ - 44/2020 Přijato Běžné třídy