Mateřská škola Třebíč, Cyrilometodějská ul., příspěvková organizace