Mateřská škola Třebíč, Demlova ul., příspěvková organizace

Jméno ředitelky/le: 
Bc. Helena Bartůňková
Ulice: 
Demlova
č.p.: 
999/5
PSČ: 
674 01
Část obce: 
Horka-Domky
Telefon: 
568 841 779
Datová schránka: 
z6nk2mc
Adresa poskytování vzdělání: 
Demlova 999/5
Vypsaná volná místa: 
28

DNY OTEVĚNÝCH DVEŘÍ:    15. 4. - 16. 4. 2019 v době od 8.00 - 11.00 a od 14.30 - 15.30

      Zveme rodiče a jejich děti k návštěvě naší mateřské školy. Budete mít možnost prohlédnout si prostory školy, účastnit se dění v jednotlivých třídách, pohrát si, nahlédnout do kroniky a fotokroniky školy, zeptat se na vše, co Vás zajímá...

Bližší informace o činnosti školy naleznete na webových stránkách školy: www.msdemlovatrebic.cz

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Vydávání žádostí :     8. 4. 2019 - 30. 4. 2019

Zákonní zástupci získají tiskopis žádosti zvoleným způsobem:

• Elektronické vydání žádosti na internetové adrese.

• Na odboru školství a kultury Městského úřadu v Třebíči, Karlovo nám. 104/55, budova B, 2. patro.

• Vyzvednutí v mateřské škole, po telefonické domluvě na tel: 568 841779.

 

Sběr žádostí:     6. 5. 2019 -  7. 5. 2019

Řádně vyplně žádosti převezme v době od  8.00 – 15.00 hodin ředitelka v ředitelně mateřské školy.

Společně s žádostí předloží zákonní zástupci ředitelce mateřské školy tyto doklady:

  • žádost s číselným identifikátorem uvedeným v pravém horním rohu žádosti s originálem potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost včetně potvrzení o povinném očkování (nevztahuje se na děti s povinnou předškolní docházkou),
  • rodný list dítěte,
  • občanský průkaz zákonného zástupce.

Při převzetí žádosti v mateřské škole budou zákonní zástupci seznámeni s dalším postupem.

V případě neúplné žádosti bude zákonný zástupce vyzván k doplnění údajů v termínu stanoveném ředitelem školy. Pokud zákonný zástupce neodstraní závady, k jejichž odstranění byl vyzván, bude správní řízení usnesením zastaveno.

 

Vyhodnocování žádostí:    do 30 dnů od zápisu

O přijetí dětí do mateřských škol rozhoduje ředitelka mateřské školy.  Průběh přijímacího řízení je možno sledovat na webovém portálu.

Zákonní zástupci mají možnost během správního řízení nahlédnout do spisu, po telefonické domluvě na tel: 568 841779.

Seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, na úřední desce školy a na webu mateřské školy.

Pokud bylo Vaše dítě přijato do více mateřských škol, do kterých jste podali žádost o přijetí, dostavte se prosím do mateřské školy, kterou jste vybrali pro předškolní vzdělávání svého dítěte a domluvte se s jejím ředitelem na dalším postupu (vyloučení duplicitního přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání).

Po ukončení přijímacího řízení se volná místa obsazují v souladu se školským zákonem.

 

Ulice Číslo popisné / orientační
Ruská 583/2, 582/4, 733/6, 416/10
Ulice
Arbesova
Bezručova
Čelakovského
Demlova
Dobrovského
Dreuschuchova
Družstevní
Hladíkova
Janouškova
Karoliny Světlé
Křížkovského
Kubešova
Nikodémova
Pod Vodojemem
Šafaříkova
Schöllhornova
Štefánikova
Sušilova
Sv. Čecha
Švabinského
Václavské nám.
Vltavínská
Zahradníčkova
Znojemská
Seznam přijatých dětí, zveřejněno dne: 6.6.2019
Poř. Identifikátor Spisová značka Výsledek Přijato do
1 1760154752 SŘ - P 66/19 Přijato Běžné třídy
2 2094018563 SŘ - P 29/19 Přijato Běžné třídy
3 2130391296 SŘ - P 53/19 Přijato Běžné třídy
4 2265529856 SŘ - P 26/19 Přijato Běžné třídy
5 2618932527 SŘ - P 41/19 Přijato Běžné třídy
6 2649097216 SŘ - P 23/19 Přijato Běžné třídy
7 2795993926 SŘ - P 51/19 Přijato Běžné třídy
8 3044780836 SŘ - P 30/19 Přijato Běžné třídy
9 3209612863 SŘ - P 20/19 Přijato Běžné třídy
10 3262769664 SŘ - P 56/19 Přijato Běžné třídy
11 3289386496 SŘ - P 34/19 Přijato Běžné třídy
12 3501368327 SŘ - P 47/19 Přijato Běžné třídy
13 3532128982 SŘ - P 35/19 Přijato Běžné třídy
14 4022771269 SŘ - P 64/19 Přijato Běžné třídy
15 4995940352 SŘ - P 46/19 Přijato Běžné třídy
16 5068262912 SŘ - P 22/19 Přijato Běžné třídy
17 5468638208 SŘ - P 27/19 Přijato Běžné třídy
18 5523685888 SŘ - P 25/19 Přijato Běžné třídy
19 5524686336 SŘ - P 42/19 Přijato Běžné třídy
20 5656278528 SŘ - P 19/19 Přijato Běžné třídy
21 6126776323 SŘ - P 24/19 Přijato Běžné třídy
22 6374446088 SŘ - P 40/19 Přijato Běžné třídy
23 6830032256 SŘ - P 36/19 Přijato Běžné třídy
24 7322425856 SŘ - P 17/19 Přijato Běžné třídy
25 7868361216 SŘ - P 39/19 Přijato Běžné třídy
26 7901585928 SŘ - P 68/19 Přijato Běžné třídy
27 7932366592 SŘ - P 18/19 Přijato Běžné třídy
28 8129729024 SŘ - P 37/19 Přijato Běžné třídy
29 9005455365 SŘ - P 33/19 Přijato Běžné třídy
30 9283769693 SŘ - P 21/19 Přijato Běžné třídy
31 9625364487 SŘ - P 52/19 Přijato Běžné třídy
32 9632854208 SŘ - P 38/19 Přijato Běžné třídy
33 9972529929 Přijato Běžné třídy