Mateřská škola Třebíč, Demlova ul., příspěvková organizace

Jméno ředitelky/le: 
Bc. Helena Bartůňková
Ulice: 
Demlova
č.p.: 
999/5
PSČ: 
674 01
Část obce: 
Horka-Domky
Telefon: 
568 841 779
Datová schránka: 
z6nk2mc
Adresa poskytování vzdělání: 
Demlova 999/5
Vypsaná volná místa: 
35

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

V souvislosti s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva a v souladu s opatřením ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vydaným dne 3.4.2020 k organizaci zápisů do mateřských škol pro školní rok 2020/2021, budou zápisy probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců. 

 

Z tohoto důvodu upřednostňujeme elektronické vydávání žádostí. Zákonní zástupci dítěte si vygenerují žádost o přijetí na internetové adrese https://zapisms.trebic.cz  a to v termínu  6. 4. 2020 - 30. 4. 2020.

V krajním případě se lze obrátit o pomoc s vygenerováním žádosti na odbor školství a kultury Městského úřadu v Třebíči, Karlovo nám. 104/55, budova B, 2. patro

nebo v mateřské škole po telefonické domluvě na tel: 568 841 779. S sebou nutno přinést kartičku pojišťovny dítěte a svůj občanský průkaz.

 

Sběr žádostí upřednostňujeme rovněž bezkontaktním způsobem ve dnech  4. 5. 2020 -  16. 5. 2020.

Řádně vyplněnou, vytištěnou a podepsanou žádost lze doručit do mateřské školy těmito způsoby:

• do datové schránky školy - z6nk2mc, Mateřská škola Třebíč, Demlova ul., příspěvková organizace

• e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem ( nelze jen poslat prostý e-mail!)

• poštou

• osobním doručením obálky s dokumenty k přijímacímu řízení do poštovní schránky školy

 

Zákonní zástupci doloží výše uvedenými způsoby ředitelce mateřské školy tyto dokumenty:

 • žádost s číselným identifikátorem uvedeným v pravém horním rohu žádosti 
 • kopii rodného listu dítěte (dokument bude po ukončení správního řízení v souladu s GDPR řádně skartován)
 • čestné prohlášení zákonného zástupce, že je dítě řádně očkováno (vzor níže). V současné situaci není žádoucí s žádostí o přijetí navštěvovat osobně praktického lékaře za účelem potvrzení o řádném očkování 
 • kopii očkovacího průkazu (nevztahuje se na děti s povinnou předškolní docházkou) 

           Vzor textu čestného prohlášení k očkování:

           Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. xx. x. xxxx), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

           Příloha: kopie očkovacího průkazu

                                                                                       Podpis zákonného zástupce dítěte

            vzor je možno stáhnout zdehttps://drive.google.com/file/d/1fJooXM428kJftScUFfRQzmhUT6Ysd2S_/view      

 

       •   V případě, že dítě nebylo řádně očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce dítěte kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci a toto potvrzení doložit k žádosti o přijetí.

         

 

  V případě neúplné žádosti bude zákonný zástupce vyzván k doplnění údajů v termínu stanoveném ředitelem školy. Pokud zákonný zástupce neodstraní závady, k jejichž odstranění byl vyzván, bude správní řízení usnesením zastaveno.

   

  Vyhodnocování žádostí:    do 30 dnů od zahájení správního řízení

  O přijetí dětí do mateřských škol rozhoduje ředitelka mateřské školy.  Průběh přijímacího řízení je možno sledovat na webovém portálu.

  Zákonní zástupci mají možnost během správního řízení nahlédnout do spisu, po telefonické domluvě na tel: 568841779.

  Seznam registračních čísel (číselný identifikátor z pravého horního rohu žádosti) přijatých dětí bude zveřejněn podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, na úřední desce školy a na webu mateřské školy.

  Po ukončení přijímacího řízení se volná místa obsazují v souladu se školským zákonem.

   

  Vzhledem ke stále měnící se situaci související s mimořádným opatřením v naší zemi může dojít k aktualizaci zveřejněných informací. Proto upozorňujeme zákonné zástupce, aby sledovali případné změny a byli s námi v součinnosti v této nelehké době.

   

  Bližší informace o činnosti školy naleznete na webových stránkách školy: www.msdemlovatrebic.cz

   

  Ulice Číslo popisné / orientační
  Ruská 583/2, 582/4, 733/6, 416/10
  Ulice
  Arbesova
  Bezručova
  Čelakovského
  Demlova
  Dobrovského
  Dreuschuchova
  Družstevní
  Hladíkova
  Janouškova
  Karoliny Světlé
  Křížkovského
  Kubešova
  Na Hvězdě
  Nikodémova
  Pod Vodojemem
  Šafaříkova
  Schöllhornova
  Štefánikova
  Sušilova
  Sv. Čecha
  Švabinského
  Václavské nám.
  Vltavínská
  Zahradníčkova
  ZK Bořivoj
  ZK Dalibor
  ZK J. Fučíka
  ZK Libuše
  ZK Mašovský
  ZK Mojmír
  ZK Pod Kotrbovem
  ZK Šárka
  ZK Spytihněv
  ZK Sv. Čecha
  ZK Terůvky
  ZK Za Poliklinikou A
  ZK Za Poliklinikou B
  ZK Za Poliklinikou C
  ZK Zelený kopec
  Znojemská
  Seznam přijatých dětí, zveřejněno dne: 25.5.2020
  Poř. Identifikátor Spisová značka Výsledek Přijato do
  1 1074284256 SŘ - P 45/20 Přijato Běžné třídy
  2 1634657536 SŘ - P 63/20 Přijato Běžné třídy
  3 1724575744 SŘ - P 35/20 Přijato Běžné třídy
  4 1920398976 Sř - P 56/20 Přijato Běžné třídy
  5 1986263049 Přijato Běžné třídy
  6 1988221444 SŘ - P 34320 Přijato Běžné třídy
  7 2039055104 SŘ - P 38/20 Přijato Běžné třídy
  8 2474146304 SŘ - P 47/20 Přijato Běžné třídy
  9 3176596992 SŘ - P 31/20 Přijato Běžné třídy
  10 3675990624 SŘ - P 72/20 Přijato Běžné třídy
  11 3746014722 SŘ - P 40/20 Přijato Běžné třídy
  12 5089949952 SŘ - P 51/20 Přijato Běžné třídy
  13 5248247296 SŘ - P 28/20 Přijato Běžné třídy
  14 5261882882 SŘ - P 65/20 Přijato Běžné třídy
  15 5751998976 SŘ - P 33/20 Přijato Běžné třídy
  16 5772664832 SŘ - P 44/20 Přijato Běžné třídy
  17 5775037444 SŘ - P 27/20 Přijato Běžné třídy
  18 6228468736 SŘ - P 70/20 Přijato Běžné třídy
  19 6621273088 SŘ - P46/20 Přijato Běžné třídy
  20 7087458816 SŘ - P 86/20 Přijato Běžné třídy
  21 7372308224 SŘ - P 42/20 Přijato Běžné třídy
  22 7678579456 Sř - P 55/20 Přijato Běžné třídy
  23 7685953536 SŘ - P 37/20 Přijato Běžné třídy
  24 7899041792 SŘ - P 50/20 Přijato Běžné třídy
  25 7984728064 SŘ - P 36/20 Přijato Běžné třídy
  26 8440566016 SŘ - P 62/20 Přijato Běžné třídy
  27 8840385152 SŘ P 69/20 Přijato Běžné třídy
  28 9178636898 SŘ - P 39/20 Přijato Běžné třídy
  29 9220391684 SŘ - P 34/20 Přijato Běžné třídy
  30 9749602496 SŘ - P 48/20 Přijato Běžné třídy