Mateřská škola Třebíč, Demlova ul., příspěvková organizace

Jméno ředitelky/le: 
Bc. Helena Bartůňková
Ulice: 
Demlova
č.p.: 
999/5
PSČ: 
674 01
Část obce: 
Horka-Domky
Telefon: 
568 841 779
Datová schránka: 
z6nk2mc
Adresa poskytování vzdělání: 
Demlova 999/5
Vypsaná volná místa: 
-

DNY OTEVĚNÝCH DVEŘÍ:    15. 4. - 16. 4. 2019 v době od 8.00 - 11.00 a od 14.30 - 15.30

      Zveme rodiče a jejich děti k návštěvě naší mateřské školy. Budete mít možnost prohlédnout si prostory školy, účastnit se dění v jednotlivých třídách, pohrát si, nahlédnout do kroniky a fotokroniky školy, zeptat se na vše, co Vás zajímá...

Bližší informace o činnosti školy naleznete na webových stránkách školy: www.msdemlovatrebic.cz

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Vydávání žádostí :     8. 4. 2019 - 30. 4. 2019

Zákonní zástupci získají tiskopis žádosti zvoleným způsobem:

• Elektronické vydání žádosti na internetové adrese.

• Na odboru školství a kultury Městského úřadu v Třebíči, Karlovo nám. 104/55, budova B, 2. patro.

• Vyzvednutí v mateřské škole, po telefonické domluvě na tel: 568 841779.

 

Sběr žádostí:     6. 5. 2019 -  7. 5. 2019

Řádně vyplně žádosti převezme v době od  8.00 – 15.00 hodin ředitelka v ředitelně mateřské školy.

Společně s žádostí předloží zákonní zástupci ředitelce mateřské školy tyto doklady:

  • žádost s číselným identifikátorem uvedeným v pravém horním rohu žádosti s originálem potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost včetně potvrzení o povinném očkování (nevztahuje se na děti s povinnou předškolní docházkou),
  • rodný list dítěte,
  • občanský průkaz zákonného zástupce.

Při převzetí žádosti v mateřské škole budou zákonní zástupci seznámeni s dalším postupem.

V případě neúplné žádosti bude zákonný zástupce vyzván k doplnění údajů v termínu stanoveném ředitelem školy. Pokud zákonný zástupce neodstraní závady, k jejichž odstranění byl vyzván, bude správní řízení usnesením zastaveno.

 

Vyhodnocování žádostí:    do 30 dnů od zápisu

O přijetí dětí do mateřských škol rozhoduje ředitelka mateřské školy.  Průběh přijímacího řízení je možno sledovat na webovém portálu.

Zákonní zástupci mají možnost během správního řízení nahlédnout do spisu, po telefonické domluvě na tel: 568 841779.

Seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, na úřední desce školy a na webu mateřské školy.

Pokud bylo Vaše dítě přijato do více mateřských škol, do kterých jste podali žádost o přijetí, dostavte se prosím do mateřské školy, kterou jste vybrali pro předškolní vzdělávání svého dítěte a domluvte se s jejím ředitelem na dalším postupu (vyloučení duplicitního přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání).

Po ukončení přijímacího řízení se volná místa obsazují v souladu se školským zákonem.

 

Ulice Číslo popisné / orientační
Ruská 583/2, 582/4, 733/6, 416/10
Ulice
Arbesova
Bezručova
Čelakovského
Demlova
Dobrovského
Dreuschuchova
Družstevní
Hladíkova
Janouškova
Karoliny Světlé
Křížkovského
Kubešova
Nikodémova
Pod Vodojemem
Šafaříkova
Schöllhornova
Štefánikova
Sušilova
Sv. Čecha
Švabinského
Václavské nám.
Vltavínská
Zahradníčkova
Znojemská