Mateřská škola Třebíč, ul. Obránců míru, příspěvková organizace

Jméno ředitelky/le: 
Bc. Dagmar Vinopalová
Ulice: 
Obránců míru
č.p.: 
491/51
PSČ: 
674 01
Část obce: 
Nové Dvory
Telefon: 
568 827 675
Adresa poskytování vzdělání: 
Obránců míru 491
Vypsaná volná místa: 
44

Přijímací řízení do Mateřské školy Třebíč, ul. Obránců míru, příspěvková organizace pro školní rok 2020/2021

 

Přijímací řízení proběhne  elektronickým zápisem ve dnech od 4. 5. 2020 do 16. 5. 2020.

Žádost rodiče získají na: https://zapisms.trebic.cz

 

V y d á v á n í   ž á d o s t í

Vzhledem k současným mimořádným bezpečnostním opatřením v naší zemi budou řádné zápisy na mateřských školách, které zřizuje město Třebíč, probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. 

Od 6. 4. 2020 do 30. 4.2020 si zákonní zástupci dítěte žádost vygenerují a vyplní na uvedených stránkách.

 V případě, že rodiče nemají přístup k internetu, mohou se o pomoc s vyplněním přihlášky obrátit přímo na odbor školství a kultury Městského úřadu v Třebíč, Karlovo nám. 104/55, budova B, 2. patro
(kancelář číslo B213 a B210) nebo na mateřskou školu, ul. Obránců míru

 p o u z e   p o  t e l e f o n i c k é  d o h o d ě .

 

S b ě r   ž á d o s t í

ve dnech od 4. 5. 2020 do 16. 5. 2020.

Pro podání žádosti se nyní upřednostňuje podání datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, poštou,
v krajních případech dle konkrétní situace osobním podáním ve škole pouze po předchozí telefonické dohodě. 
V současné situaci není žádoucí, aby rodiče navštěvovali osobně praktického lékaře pro doložení řádného očkování dítěte. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce vyplní čestné prohlášení, že je dítě řádně očkované (vzor ke stažení i na webových stránkách mateřské školy) a doloží kopii očkovacího průkazu. V případě, že dítě nebylo řádně očkováno, musí kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dětí předškoláků.

                  V uvedeném termínu rodiče doručí do mateřské školy:

  • vytištěnou a podepsanou žádost;
  • čestné prohlášení, že je dítě řádně očkované;
  • kopii očkovacího průkazu;
  • kopii rodného listu
  • cizinci kopii dokladu o pobytu v ČR

Povinné předškolní vzdělávání ve školním roce 2020/2021 se týká dětí narozených do 31. srpna 2015.

     

V ý s l e d k y  z á p i s u

budou zveřejněny do 30 dnů od zahájení správního řízení pod registračními čísly žádostí na webových stránkách MŠ.

 

 

V případě jakýchkoliv dotazů je možno se obrátit na ředitelku školy na  telefonní číslo:

 568 827 675, 739 456 418 nebo na e-mail: reditelka@mstrebic.cz

Bližší informace o naší škole naleznete na www.mstrebic.cz 

 

Vzhledem k současné situaci výše uvedené informace mohou být změněny.
Prosíme, sledujte aktuální informace.

 

 

 
Ulice
Branka
Eliášova
Hybešova
Jelínkova
Křížová
Na Svahu
Náhorní
Obránců míru
Viktorinova
Wolkerova
Zvěřinova
Seznam přijatých dětí, zveřejněno dne: 1.6.2020
Poř. Identifikátor Spisová značka Výsledek Přijato do
1 1806059526 Přijato Běžné třídy
2 2360879808 Přijato Běžné třídy
3 2424104962 Přijato Běžné třídy
4 2590127616 Přijato Běžné třídy
5 2886868224 Přijato Běžné třídy
6 3044651527 Přijato Běžné třídy
7 3070686725 Přijato Běžné třídy
8 3361085444 Přijato Běžné třídy
9 3375161088 Přijato Běžné třídy
10 3485757448 Přijato Běžné třídy
11 4362979843 Přijato Běžné třídy
12 5121786112 Přijato Běžné třídy
13 5426518016 Přijato Běžné třídy
14 5491051776 Přijato Běžné třídy
15 5701028864 Přijato Běžné třídy
16 6793819136 Přijato Běžné třídy
17 6848108928 Přijato Běžné třídy
18 6874481152 Přijato Běžné třídy
19 7247805184 Přijato Běžné třídy
20 8224261376 Přijato Běžné třídy
21 9001166081 Přijato Běžné třídy
22 9512679936 Přijato Běžné třídy
23 9657206688 Přijato Běžné třídy
24 9671335936 Přijato Běžné třídy