Mateřská škola Třebíč, ul. Okružní, příspěvková organizace

Jméno ředitelky/le: 
Bc. Vojtěch Široký
Ulice: 
Okružní
č.p.: 
962/13
PSČ: 
674 01
Část obce: 
Borovina
Telefon: 
568 853 045, 602 100 953
Datová schránka: 
uihk2nv
Adresa poskytování vzdělání: 
Okružní 962/13
Vypsaná volná místa: 
24

Zápisu do MŠ Třebíč, ul. Okružní, příspěvková organizace pro školní rok 2020/2021

 

Dne 3. 4. 2020 vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

                 

Zápisy budou probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců!

 

Průběh zápisu:

 

1) Výdej žádostí: ve dnech od 6. 4. do 30. 4. 2020

 

Žádost si rodiče vygenerují na adrese https://zapisms.trebic.cz        

                                                        v krajním případě

1) na odboru školství a kultury Městského úřadu Třebíč, Karlovo nám. 104/55 v budově B ve 2. patře,

2) v mateřské škole po telefonické domluvě na tel. čísle 568 853 045.

(Vezměte s sebou svůj občanský průkaz a kartičku pojišťovny dítěte)

 

2) Sběr žádostí: ve dnech od 4. 5. do 16. 5. 2020

  • datovou schránkou (uihk2nv)
  • emailem s elektronickým podpisem
  • poštou nebo osobním doručením do schránky MŠ (vstup do ředitelny školy)-preferujeme
  • v krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole po telefonické domluvě na tel. čísle 568 853 045
  • Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

                     s žádostí s vyplněným číselným identifikátorem  uvedeným v pravém horním rohu doložíte:

  • kopii rodného listu dítěte (dokument bude po ukončení správního řízení v souladu s GDPR řádně skartován)
  • kopii očkovacího průkazu- v současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře.
  • prohlášení, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže),
  • V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 

 

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

 

Povinnost plnit předškolní vzdělávání se týká dětí narozených do 31. 8. 2015.

 

3) Vyhodnocování žádostí: nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení

4) Zveřejnění výsledků zápisu:

Výsledky řízení budou zveřejněny na místě dostupném- webová stránka školy (sekce nástěnka), vývěska MŠ (u vstupu), případně nástěnky v šatnách MŠ.

 

Zákonní zástupci mají možnost během správního řízení nahlédnout do spisu, po telefonické domluvě na tel: 568 853 045, 602 100 953.

Veškeré informace o mateřské škole naleznate na webových stránkách http://www.msokruznitrebic.cz

 V případě dotazů se na mě neváhejte obrátit, rád Vám odpovím na všechny dotazy.

 

Vzor textu: Čestného prohlášení k očkování:

 

 

           Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. xx. x. xxxx), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

 

 

Příloha: kopie očkovacího průkazu

                                                                                                            

                                                                                                                                                                          Podpis zákonného zástupce dítěte

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 
Ulice
Budischowského
Erbenova
Fibichova
Hájenky
Koželužská
Libušino údolí
Okružní
Tomáše Bati
Vrchlického
Zahraničního odboje
Zámeček
ZK Borovina Pod Tratí
ZK Jan Žižka
ZK Nad Janovým mlýnem
ZK Přemysl I.
ZK Zámeček Borovina
Seznam přijatých dětí, zveřejněno dne: 25.5.2020, do dne: 1.6.2020