Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342

Jméno ředitelky/le: 
Mgr. Vítězslav Bártl
Ulice: 
Na Kopcích
č.p.: 
342
PSČ: 
674 01
Část obce: 
Nové Město
Telefon: 
568 606 100
Adresa poskytování vzdělání: 
Na Kopcích 342
Vypsaná volná místa: 
18

Místo podávání žádostí o přijetí do MŠ 

Sběr vyplněných žádostí bude 6. 5. - 7. 5. 2019 v době od 8:00 do 15:00 na sekretariátu Základní školy a mateřské školy Třebíč, Na Kopcích 342. 

Předpokládaný počet přijímaných dětí pro školní rok 2019/2020 je 8.

Mateřská škola přijímá děti zpravidla od 3 let.

 

Postup při zápisu do MŠ

Zákonný zástupce dítěte přinese řádně vyplněnou Žádost o přijetí potvrzenou odborným lékařem, rodný list dítěte, doklad totožnosti (OP), cizinci-doklad o pobytu v ČR.

 

Zveřejnění výsledků zápisu

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn pod vygenerovanými registračními čísly na nástěnce u vchodu do ZŠ a na webových stránkách MŠ.

V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte obrátit (Olga Tesařová, tel. 568 606 110).

 

Den otevřených dveří

Po tel. domluvě (Olga Tesařová, tel. 568 606 110) je možné navštívit mateřskou školu, a to 6. 5. - 7. 5. 2019 v době od 14:30  do 16:00. V tuto dobu budou mít rodiče možnost s dětmi navštívit třídy MŠ a ptát se na otázky, které je v souvislosti s předškolním vzděláváním v MŠ u nás zajímají.

 

Informace o mateřské škole

Mateřská škola je součástí Základní školy Na Kopcích. Má dvě třídy (Sluníčka a Hvězdičky), které jsou umístěny v přízemní části budovy. Každá třída má samostatný vchod a přístup na školní zahradu.

Mateřská škola realizuje program Zdravá škola, logopedickou prevenci, plavání dětí a úzce spolupracuje se základní školou (čtení školáků dětem, spolupráce se speciálním pedagogem, využití tělocvičny, kinosálu, kuchyňky).

Třídy v naší MŠ jsou věkově smíšené.

Ulice Číslo popisné / orientační
Novodvorská 1110, 1133, 1065/1, 1066/3, 1067/5, 1068/7, 1069/9, 1070/11, 1076/13, 1077/15, 1092/17, 1075/24, 1074/26, 1073/28, 1072/30, 1071/32
Ulice
Brněnská
Cihlářská
Jana Habrdy
Kyjevská
Mjr. Krátkého
Modřínová
Na Kopcích
Na Spravedlnosti
Ptáčovský žleb
Rafaelova
Samešova
Školní
Část obce
Ptáčov
Seznam přijatých dětí, zveřejněno dne: 15.6.2019
Poř. Identifikátor Spisová značka Výsledek Přijato do
1 2851107584 ZMŠNKTr 128/2019 Přijato Běžné třídy
2 3351300466 ZMŠNKTr 128/2019 Přijato Běžné třídy
3 3402092872 ZMŠNKTr 128/2019 Přijato Běžné třídy
4 4236370432 ZMŠNKTr 128/2019 Přijato Běžné třídy
5 4243255808 ZMŠNKTr 128/2019 Přijato Běžné třídy
6 4371848064 ZMŠNKTr 128/2019 Přijato Běžné třídy
7 5577028608 ZMŠNKTr 128/2019 Přijato Běžné třídy
8 6385892496 ZMŠNKTr 128/2019 Přijato Běžné třídy
9 6483271689 ZMŠNKTr 128/2019 Přijato Běžné třídy
10 7078207488 ZMŠNKTr 128/2019 Přijato Běžné třídy
11 7189425284 ZMŠNKTr 128/2019 Přijato Běžné třídy
12 9300927488 ZMŠNKTr 128/2019 Přijato Běžné třídy
13 9689052672 ZMŠNKTr 128/2019 Přijato Běžné třídy
14 9899966336 ZMŠNKTr 128/2019 Přijato Běžné třídy
15 9990489659 ZMŠNKTr 128/2019 Přijato Běžné třídy