Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342

Jméno ředitelky/le: 
Mgr. Vítězslav Bártl
Ulice: 
Na Kopcích
č.p.: 
342
PSČ: 
674 01
Část obce: 
Nové Město
Telefon: 
568 606 100
Adresa poskytování vzdělání: 
Na Kopcích 342
Vypsaná volná místa: 
15

Místo podávání žádostí o přijetí do MŠ 

Sběr vyplněných žádostí bude 4. 5. - 5. 5. 2020 v době od 8:00 do 15:00 na sekretariátu Základní školy a mateřské školy Třebíč, Na Kopcích 342. 

Předpokládaný počet přijímaných dětí pro školní rok 2020/2021 je 7.

Mateřská škola přijímá děti zpravidla od 3 let.

 

Postup při zápisu do MŠ

Zákonný zástupce dítěte přinese řádně vyplněnou Žádost o přijetí potvrzenou odborným lékařem, rodný list dítěte, doklad totožnosti (OP), cizinci-doklad o pobytu v ČR.

 

Zveřejnění výsledků zápisu

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn pod vygenerovanými registračními čísly na nástěnce u vchodu do ZŠ a na webových stránkách MŠ.

V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte obrátit (Olga Tesařová, tesarova@zskopce.cz, tel. 568 606 110).

 

Informace o mateřské škole

Mateřská škola je součástí Základní školy Na Kopcích. Má dvě třídy (Sluníčka a Hvězdičky), které jsou umístěny v přízemní části budovy. Každá třída má samostatný vchod a přístup na školní zahradu.

Mateřská škola realizuje program Zdravá škola, logopedickou prevenci, plavání dětí a úzce spolupracuje se základní školou (čtení školáků dětem, spolupráce se speciálním pedagogem, využití tělocvičny, kinosálu, kuchyňky).

Třídy v naší MŠ jsou věkově smíšené.

Ulice Číslo popisné / orientační
Novodvorská 1110, 1133, 1065/1, 1066/3, 1067/5, 1068/7, 1069/9, 1070/11, 1076/13, 1077/15, 1092/17, 1075/24, 1074/26, 1073/28, 1072/30, 1071/32
Ulice
Brněnská
Cihlářská
Jana Habrdy
Kremláčková
Kyjevská
Mjr. Krátkého
Modřínová
Na Kopcích
Na Spravedlnosti
Ptáčovský žleb
Rafaelova
Samešova
Školní
Tomanova
ZK Lubí
Část obce
Ptáčov
Seznam přijatých dětí, zveřejněno dne: 5.6.2020
Poř. Identifikátor Spisová značka Výsledek Přijato do
1 1724531968 Přijato Běžné třídy
2 2967805952 Přijato Běžné třídy
3 3684078592 Přijato Běžné třídy
4 4591178752 Přijato Běžné třídy
5 4942116352 Přijato Běžné třídy
6 5191376641 Přijato Běžné třídy
7 5533728256 Přijato Běžné třídy
8 7195219214 Přijato Běžné třídy
9 7429272576 Přijato Běžné třídy
10 8230568968 Přijato Běžné třídy
11 9502734208 Přijato Běžné třídy
12 9573519363 Přijato Běžné třídy
13 9585331284 Přijato Běžné třídy