Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342